Skip to main content

Undervisningsformer

For at understøtte din læring bedst muligt, har vi udviklet trefasemodellen som ramme om undervisningen.

Modellens tre faser: Introfasen, træningsfasen og studiefasen.

De tre faser i undervisningen

1. Introfasen - årgangen

 • Begreber, teorier, modeller og ideer introduceres
 • Stoffet perspektiveres
 • Fokus på vanskelige områder i stoffet

Målet er at introducere nyt stof, at skabe en fælles referenceramme og at perspektivere stoffet. Underviseren er den centrale formidler, som gennem varieret og fleksibel formidling aktiverer jer, de studerende. Undervisningen foregår med hele årgangen og udgøres typisk af forelæsninger.

2. Træningsfasen - holdet

 • Opøvelse af færdigheder
 • Problemløsning
 • Eksperimentelt arbejde

Målet er, at I som studerende omsætter den faglige viden fra introfasen til færdigheder. I træner færdigheder og trænger dybere ned i det stof, der er blevet introduceret i introfasen. Undervisningens omdrejningspunkter er dialog mellem dig og din underviser og mellem dig og de andre studerende. Undervisningen foregår med holdet og udgøres typisk af eksaminatorietimer, laboratorietimer eller feltarbejde.

3. Studiefasen - studiegruppen

 • Opfølgning på introfase og træningsfase
 • Fordybelse
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af logbog og personlig portofolio
 • Forberedelse til introfase

Målet er, at I som studerende får faglige, personlige og sociale erfaringer, der sætter jer i stand til at befæste og videreudvikle jeres naturvidenskabelige kompetencer. I fordyber jer individuelt eller i små grupper i projekter og større opgaver. Her er din deltagelse, dit personlige engagement og dit ansvar for egen læring i centrum. I har som studerende inden for rammerne af en studiegruppe et selvstændigt ansvar for at tilrettelægge jeres studieaktiviteter og at udnytte it-værktøjer i læringsøjemed. "Undervisningen" foregår i studiegrupperne.

Underviser, instruktor og studiegruppevejleder

Underviser

 • Varetager undervisningen i introfasen
 • Tilrettelægger undervisning, herunder læringsaktiviteter i de tre faser, evaluering/feedback og instruktormøder

Instruktor

 • Varetager undervisningen i træningsfasen
 • Tilrettelægger undervisningen efter underviserens anvisninger, herunder rettelse af opgaver/rapporter

Studiegruppevejleder

 • Supporter studiegrupperne i studiefasen
 • Understøtter efter underviserens anvisninger gennem vejledning og dialog studiegruppernes konstruktive arbejde, samarbejde og læringsudbytte

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 29.11.2019