Virksomhedsprojekt

Under et virksomhedsprojekt indgår du i virksomhedens dagligdag på lige fod med de ansatte medarbejdere og løser de aftalte opgaver. Det betyder, at du som udgangspunkt følger de normerede mødetidspunkter, deltager i medarbejdermøder m.m.

Typisk løser du en større gennemgående opgave og en række mindre ad hoc-opgaver. Det forventes, at du efter en introduktionsperiode løser opgaverne selvstændigt og på et videnskabeligt grundlag.

1. Find ud af, hvornår du vil lave projektet

Et virksomhedsprojekt kan som udgangspunkt indgå i dit studieforløb, når der er valgfrie elementer.

Du skal tilmelde dig virksomhedsprojektet i selvbetjeningen i perioden for kursustilmelding. Husk at læse kursusbeskrivelsen, inden du tilmelder dig et projekt i selvbetjeningen, da projekternes ECTS-vægtning og evalueringsformer er forskellige. Kursusbeskrivelser for virksomhedsprojekter starter alle med VP.

Sørg også for at have en aftale på plads med en projektvejleder og en projektvært, inden du tilmelder dig

Vær opmærksom på, at du kun kan lave ét virksomhedsprojekt pr. uddannelse.

2. Find en vejleder og et projektsted

Du er selv ansvarlig for at finde en projektvejleder og et projektsted.

Projektstedet kan være enten en dansk eller en udenlandsk organisation/virksomhed. Ved virksomhedsprojektet i udlandet kan du kontakte SDU International for hjælp til planlægning af dit ophold.

Læs mere om udlandsophold

Hvor kan jeg søge?
Hvis du ønsker idéer til projektsteder, kan du tjekke SDU's jobbank. Du kan også kontakte din projektvejleder, som kan have relevante kontakter både i Danmark og i udlandet.

TIP! Du kan kontakte SDU RIO, hvis du vil have hjælp til CV og ansøgning.

De kan også hjælpe, hvis du har brug for hjælp til at finde en virksomhed at samarbejde med. Skriv en mail til studyscience@sdu.dk  med disse informationer:

  • Uddannelsesbaggrund
  • Hvilken faglighed du ønsker at arbejde med
  • Hvilke interesseområder du har/kunne være interesseret i at arbejde med i virksomhedsprojektet
  • Hvilke dage og tidspunkter du kan mødes for at få hjælp til at finde et projektsted (angiv flere tidspunkter)

Herefter bliver du kontaktet af en virksomhedskonsulent.

Overvej dine arbejdsopgaver
Nogle projektsteder har konkrete projekter, som de ønsker hjælp til at løse. Ofte skal du dog selv indkredse og definere de arbejdsopgaver og -områder, du ønsker at varetage. Du kan derfor med fordel gøre dig overvejelser om dine arbejdsopgaver, inden du begynder at søge et projektsted.

3. Det første møde

Når du har skabt kontakt til projektstedet, er det vigtigt, at I afstemmer forventninger:

  • Hvad forventer du af virksomheden?
  • Hvad kan virksomheden forvente af dig?
  • I hvilken periode skal du være i virksomheden?
  • Hvem er din kontaktperson?

Det er vigtigt, at du får en fast kontaktperson på projektstedet. Kontaktpersonen skal fungere som din sparringspartner i hverdagen og være ansvarlig for at skabe gode rammer for dit ophold.  

4. Udarbejd en skriftlig projektaftale

Tilmelding til et virksomhedsprojekt forudsætter, at du har en aftale med en projektvejleder fra din uddannelse og en projektvært.

Hvem hjælper mig med aftalen?
Kontakt din projektvejleder fra din uddannelse, hvis du har spørgsmål til aftalen. Vejlederen kan hjælpe med at sikre, at de opgaver, du løser for projektværten, er fagligt relevante.

Aflevering af projektaftale
Du skal indsende projektaftalen via det elektroniske blanketsystem senest en uge efter semesterstart i dét semester, hvor du skal lave projektet. Vi anbefaler dog, at du sender projektaftalen hurtigst muligt, efter du har tilmeldt dig virksomhedsprojektet via selvbetjeningen.

Du må ikke få løn
Et virksomhedsprojekt er et undervisningsforløb på lige fod med de kurser, du tager under din uddannelse. Derfor må du ikke få løn fra projektværten under dit virksomhedsprojekt.

Du kan dog få SU og må også få refunderet dokumenterede udgifter relateret dit virksomhedsprojekt, for eksempel transport og telefonregning. Projektværten må maksimalt give dig 3.000 kr. om måneden i erkendtlighed.

Læs mere om SU under virksomhedsprojekter på www.su.dk

5. Projektrapport

Du afslutter dit virksomhedsprojekt med at udarbejde en projektrapport og deltage i en mundtlig eksamen. Din projektvejleder fra din uddannelse fungerer som din sparringspartner, når du udarbejder rapporten.

Afleveringsfrister

  • Projekter i efterårssemestret: 31. januar (reeksamen 1. marts)
  • Projekter i forårssemestret: 31. juli (reeksamen 31. august)