Skip to main content

Individuelle studieaktiviteter

Du kan vælge at lave en ISA, hvor der er valgfrie ECTS i din uddannelse. Det kan bl.a. være en idé at lave en ISA, hvis du gerne vil arbejde med et fagligt emne, der ikke udbydes et kursus i; hvis der er et specifikt projekt, du gerne vil fordybe dig i; eller hvis du bare gerne vil prøve kræfter med projektarbejde som arbejdsform.

En ISA er især relevant for dig, hvis du ikke sigter mod at arbejde som gymnasielærer, og derfor ikke vil bruge de valgfrie ECTS til didaktiske kurser og gymnasiepraktik.

En ISA findes i både 5 ECTS, 10 ECTS og 15 ECTS udgaver. Du kan finde kursusbeskrivelsen for de forskellige ISA’er under udbudte kurser. I kursusbeskrivelsen finder du information om om afleveringsfrister, censur, evaluering, kontrakt etc.

Inden du kontakter en potentiel projektvejleder, skal du selv have gjort dig overvejelser om, hvad du gerne vil arbejde med under en ISA. Vil du udarbejde et eksperimentelt projekt og behandle data i en rapport? Eller vil du hellere arbejde med et rent teoretisk projekt? Og hvad vil du gerne undersøge? Når du finder en vejleder, så laver I en endelig aftale for projektet.

En ISA kan også laves i samarbejde med en ekstern part, på et andet universitet eller med en ekstern vejleder tilkoblet. Din interne hovedvejleder skal dog være fra dit eget institut.

Hvis du vil lave et projekt i samarbejde med en virksomhed, så overvej dog, om det er mere relevant at lave et virksomhedsprojekt.

Husk at læse kursusbeskrivelsen grundigt, inden du tilmelder dig en ISA, da ECTS-vægtning og evalueringsformer er forskellige. Sørg også for at have en aftale med en projektvejleder fra dit institut, inden du tilmelder dig gennem selvbetjeningen i kursustilmeldingsperioden, som er 20.-30. maj, hvis du ønsker at lave projektet i efterårssemestret, og 20.-30. november, hvis du ønsker at lave projektet i forårssemestret.

Hurtigst muligt efter du har tilmeldt dig - og senest en uge efter semesterstart - skal du søge om godkendelse af din ISA ved at indsende en projektkontrakt.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 06.06.2018