Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Et naturvidenskabeligt sidefag på bachelorniveau er normeret til 45 ECTS, hvilket svarer til ¾ års fuldtidsstudier. Naturvidenskabelige bachelorsidefag er som udgangspunkt placeret på tredje studieår.

Et naturvidenskabeligt sidefag på kandidatniveau er ligeledes normeret til 45 ECTS. Hvis dit centrale fag er humanistisk eller samfundsvidenskabeligt, skal du dog være opmærksom på, at du skal læse 30 ekstra ECTS på kandidatsidefaget. Derfor bliver din uddannelse bliver forlænget med et semester.

Placeringen af et naturvidenskabeligt kandidatsidefag afhænger af dit centrale fag.

Læs mere om tilvalg/sidefag på et andet fakultet eller universitet

Hvis du har et naturvidenskabeligt centralfag, skal du følge bachelorsidefagsforløbet, der er navngivet ud fra det år, du er optaget på dit centrale fag. Hvis du eksempelvis er optaget på dit centrale fag i 2018, skal du følge sidefagsforløbet for 2018.

Hvis du har et humanistisk, samfundsvidenskabeligt eller sundhedsvidenskabelig centralfag, skal du følge bachelorsidefagsforløbet, der er navngivet ud fra det år, du er optaget på sidefaget. Hvis du eksempelvis er optaget på dit sidefag i 2020, skal du følge sidefagsforløbet for 2020.

På din kandidatuddannelse skal du følge det sidefagsforløb, der er navngivet ud fra det år, du er optaget på din kandidatuddannelse.

Hvis du eksempelvis er startet på din kandidatuddannelse i 2020, så skal du følge kandidatsidefagsforløbet for 2020.

Overgangsordning - når et kursus udgår

Hvis et kursus i dit studieforløb ikke længere udbydes, kan du finde en erstatning i overgangsordningen.

Send en e-mail til Studievejledningen på Naturvidenskab på studyscience@sdu.dk, hvis der ikke fremgår en løsning af overgangsordningen.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 12.08.2020