Skip to main content

Sådan bliver du gymnasielærer

Faglig kompetence

For at leve op til de formelle krav for at undervise i et fag på gymnasieniveau skal du have bestået mindst 90 ECTS inden for bestemte områder af faget. Det er det, som svarer til et sidefag.

Et sidefag er opbygget sådan at du opnår de krævede kvalifikationer inden for det pågældende gymnasiefag, hvis du tager  sidefaget på både bachelor- og kandidatniveau.

For at opnå faglig kompetence til at undervise på gymnasieniveau i både dit centrale fag og dit sidefag, skal du skal følge samme kombination af centralt fag og  sidefag på både bachelor- og kandidatniveau.

Hvis dit centrale fag ikke er naturvidenskabeligt (f.eks. hvis du kombinerer et humanistisk centralfag med et naturvidenskabeligt sidefag), skal du være opmærksom på, at sidefaget fylder 120 ECTS i stedet for 90 ECTS, hvilket betyder, at din kandidatuddannelse vil tage 2,5 år i stedet for 2 år. Ved at vælge et sidefag på et andet fakultet, tager du hul på et helt nyt vidensområde, og derfor skal du bruge et ekstra semester på at opnå tilstrækkeligt med kvalifikationer, for at kunne undervise i faget. Du kan søge om ekstra SU-klip til det ekstra semester.

Gymnasiepraktik

Hvis du vil være gymnasielærer, kan det være en god idé, at du prøver at undervise og forholde dig teoretisk til din egen undervisningspraksis.

Hvis du har et naturvidenskabeligt centralfag, har du mulighed for dét på din kandidatuddannelse, hvor du kan vælge kurset NAT808 Undervisningspraksis i de naturvidenskabelige fag som en del af den valgfrie pulje på dit centrale fag.

Hvis NAT808 ikke passer ind i dit studieforløb, kan du alternativt vælge kurset Undervisning og praktik, som udbydes af Det Humanistiske Fakultet to gange om året. I så fald skal du søge Det Naturvidenskabelige Studienævn om en forhåndsgodkendelse af merit.

Spørg gerne Studievejledningen på Naturvidenskab, hvis du er i tvivl.

Pædagogikum

Når du skal undervise i gymnasieskolen, skal du også bestå et såkaldt pædagogikum for at supplere dine faglige kompetencer med pædagogiske kompetencer.

Læs mere om pædagogikum hos Gymnasieskolernes Lærerforening

Du kan også undervise andre steder

Med en kandidatuddannelse kan du komme til at undervise mange forskellige steder, blandt andet på professionshøjskoler, CVU´er, erhvervsakademier, tekniske skoler og i private virksomheder, eksempelvis sprogskoler, kursusvirksomheder, konsulentfirmaer og lignende.

Kravene her er ikke de samme som i gymnasieskolen. Her er det op til den enkelte arbejdsgiver at vurdere, om du lever op til deres krav.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 31.05.2018