Skip to main content

Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

En dimittend med sidefag i Datalogi på bachelorniveau kan:

 • programmere ikke-trivielle programmer i et eller flere programmeringssprog
 • anvende et udvalg af de centrale algoritmer og datastrukturer udviklet inden for datalogi, og udvikle nye varianter heraf
 • beskrive og analysere datalogiske problemstillinger ved hjælp af metoder og modelleringsformalismer fra fagets kerneområder og dets matematiske støttediscipliner
 • designe og implementere en relationel database

En dimittend med sidefag i Datalogi på kandidatniveau kan:

 • designe og implementere en relationel database
 • diskutere beregningsstyrken af forskellige modeller for beregning
 • anvende og diskutere et udvalg af følgende emner:
  • principper for konstruktion af computerhardware
  • andre programmeringsparadigmer end det objektorienterede
  • randomiserede algoritmer og forskellige beregningsproblemers iboende kompleksitet
 • beskrive et udvalg af specialiserede modeller og metoder udviklet inden for datalogi, herunder emner fra fagets forskningsfront
Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 31.05.2018