Skip to main content

Generelt om merit

 Du skal søge om merit...

Du skal søge om en forhåndsgodkendelse af merit, hvis du ønsker at:

Du skal du være opmærksom på følgende retningslinjer: 

 • Hvis du ønsker at erstatte obligatoriske kurser på dit sidefag, skal du finde kurser, hvis faglige indhold svarer til de kurser, du ønsker at erstatte. Kurserne skal minimum have samme ECTS-vægtning som de tilsvarende kurser på din uddannelse. Kurser på SDU skal have samme ECTS-vægtning.
 • Hvis det kursus, du søger forhåndsgodkendelse til, skal indgå som en del af den valgfrie pulje på dit sidefag, er der færre begrænsninger. Kurset skal dog have det samme niveau og ligge inden for rammerne af kompetenceprofilen for dit sidefag.
 • Hvis du tager på studieophold i udlandet, kan du kun få SU under hele opholdet, hvis studieopholdet giver fuld merit (30 ECTS pr. semester). Vær også opmærksom på aktivitetskravet på 45 ECTS pr. år. Vi anbefaler derfor, at du finder og angiver flere muligheder og kombinationer, hvis du ikke er sikker på at komme ind på de kurser, du ønsker.
 • Hvis det faglige indhold af et kursus overlapper med et konstituerende kursus på dit sidefag eller med et kursus, som du allerede har bestået, kan du du ikke få det godkendt som valgfag eller meritoverført til uddannelsen.
 • Hvis der sker ændringer i de kurser, du har fået forhåndsgodkendt, skal du straks søge dit studienævn om ændring af din forhåndsgodkendelse.

Vi anbefaler, at du søger dit studienævn om forhåndsgodkendelse af merit i god tid inden perioderne for kursustilmelding, som er 20.-30. maj for efterårskurser og 20.-30. november for forårskurser.

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan være op til 8 uger. Læs mere om studienævnet, og se datoer for planlagte studienævnsmøder.

Efter studienævnsmødet vil du modtage en afgørelse. Den kan du bruge til at:

 • Blive tilmeldt kurser på SDU ved henvendelse til Studieservice – Uddannelsesjura & Registratur via SPOC.
 • Blive optaget på kurser på andre universiteter i Danmark eller i udlandet.
 • Få underskrevet Learning Agreement ved henvendelse til SDU International via SPOC.

Kontakt Studievejledningen på Naturvidenskab, hvis du har spørgsmål til ovenstående frister og procedurer.

Søg nu

Når du har bestået de kurser, som du har fået forhåndsgodkendt, skal du sende din dokumentation, for eksempel et eksamensbevis, til Studieservice – Uddannelsesjura & Registratur via SPOC.

Det er vigtigt, at de kurser, der fremgår af din dokumentation, er identiske med dem, du har fået forhåndsgodkendt. Hvis Uddannelsesjura & Registratur ikke kan genkende dine kurser, kan de ikke umiddelbart registrere din merit, og de vil bede dig om at dokumentere, at kurserne stemmer overens.

Hvis du har læst kurser i udlandet, vil de blive meritoverført med karakterangivelsen bestået/ikke-bestået. Når du søger om registrering af endelig merit, skal du dog vedlægge en karakterskala fra dit værtsuniversitet, som fortæller, hvilken karakter man skal have for at bestå et kursus.

Søg om endelig merit


Du kan søge om merit for kurser på dit sidefag/tilvalg, hvis du tidligere har bestået tilsvarende kurser på samme niveau.

Hvis du ønsker merit for et obligatorisk kursus, skal du have bestået kurser, som dækker kursusbeskrivelsen af det obligatoriske kursus.

Hvis du ønsker merit for hele eller dele af den valgfrie pulje, skal kurset være på samme niveau som dit sidefag/tilvalg og være inden for rammerne af sidefaget ellet tilvalgets kompetencebeskrivelse.

Søg nu

Bemærk: Hvis et kursus eller et fagligt indhold indgår i både dit centrale fag og dit sidefag/tilvalg, skal du kontakte Studievejledningen på Naturvidenskab for at høre om dine muligheder for dispensation og valg af et andet kursus i stedet.

Krav til din ansøgning

 • Gå til blanketsystemet, og vælg  den blanket, der dækker den type merit, som du har brug for.
 • Udfyld blanketten efter vejledningen.
 • Vedlæg kursusbeskrivelser, studieordning og evt. eksamensudskrift (ved meritoverførsel). Hvis du har mange bilag, kan du med fordel samle bilagene i én pdf-fil.

Du kan blive bedt om at komme med supplerende oplysninger. For ikke at forlænge behandlingstiden er det vigtigt, at du sørger for at få alle relevante oplysninger med, når du sender din ansøgning.

Praktisk information, vejledning mv.

Kontakt Studievejledningen på Naturvidenskab, hvis du har brug for vejledning i forbindelse med din ansøgning.

Alternativt kan du kontakte den kursusansvarlige underviser, hvis du har spørgsmål til det faglige indhold af et kursus, du overvejer at søge forhåndsgodkendelse af. Navnet på den kursusansvarlige underviser finder du i kursusbeskrivelsen for det enkelte kursus.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 31.05.2018