Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at du blandt andet opnår følgende fagspecifikke kompetencer:

 

  • har solide kompetencer i form af beherskelse af mundtlig og skriftlig formidling samt grammatik og en analytisk og formidlingsmæssig kompetence i forhold, der vedrører danske og i nogen grad også internationalt kulturliv, samfundsforhold, litteratur og medier.
  • har evner til teoretisk/metodisk refleksion og kritisk analyse og kan selvstændigt arbejde med problemformuleringer og -løsninger inden for et vidtfavnende kulturelt og formidlingsmæssigt felt.
  • kan arbejde inden for et bredt kulturelt og formidlingsmæssigt felt.

Har du brug for hjælp til sætte ord på dine kompetencer?

➤ Kontakt Karrierevejledningen.