Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at du blandt andet opnår følgende fagspecifikke kompetencer:

 

  • kan analysere it-problemer og udvikle modeller for mulige løsninger og på baggrund af disse designe og udvikle it-applikationer i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og med brugere.
  • kan benytte sproganalytiske og logiske metoder til at beskrive og modellere problemer og kan kommunikere omkring modeller og deres muligheder og begrænsninger.
  • kan vurdere it-applikationer og -systemer ud fra en etisk synsvinkel.
  • kan understøtte it-udviklingsprocesser gennem modellering og programmering af it-systemer.
  • kan bidrage til it-løsninger baseret på objekt-orienteret programmering og kan understøtte projektstyring og benytte moderne softwareudviklingsmetoder.
  • kan anvende it i undervisningmæssige sammenhænge.

Har du brug for hjælp til sætte ord på dine kompetencer?

➤ Kontakt Karrierevejledningen.