Uddannelsens opbygning

Tilvalget i Biologisk antropologi er normeret til 45 ECTS, hvilket svarer til ¾ års fuldtidsstudier. Det er som udgangspunkt placeret på tredje år af din bacheloruddannelse.

Overgangsordning - når et kursus udgår

Hvis et kursus i dit studieforløb ikke længere udbydes, kan du finde en erstatning i overgangsordningen.

Send en e-mail til Studievejledningen på Naturvidenskab på studyscience@sdu.dk, hvis der ikke fremgår en løsning af overgangsordningen.