Din karriere og valg undervejs

Gennem dit uddannelsesforløb skal du træffe en række valg, der er med til at tone din uddannelse og din faglige profil.

Det kan være, at du har mulighed for at vælge virksomhedsprojekt, udlandsophold m.v. som en del af din uddannelse.

I de situationer vil du i høj grad have mulighed for at sætte din uddannelse ind i en praksissammenhæng og måske få en større forståelse for, hvad du har lært gennem din uddannelse, og hvordan du bruger dine kompetencer på arbejdsmarkedet.

Studiejob og praktisk erfaring

Du træffer også mange andre valg ved siden af dit uddannelsesforløb, som kan have indflydelse på dine karrieremuligheder.  Arbejdsgivere vægter eksempelvis studierelevant arbejde højt. Med et studierelevant job får du mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis og opbygge et fagligt netværk.

Mange vælger en kandidatuddannelse

De fleste bachelorer vælger at tage en kandidatuddannelse.

Afhængigt af dit centrale fag kan en bacheloruddannelse med tilvalg i Biologisk antropologi er adgangsgivende til mange forskellige kandidatuddannelser på SDU.

Se alle dine muligheder i DIVA.

Beskæftigelsesområder

Som biologisk antropolog har du mange muligheder, som i høj grad afhænger af dit centrale fag og evt. din efterfølgende kandidatuddannelse. Derfor vil du som dimittend med tilvalg i biologisk antropologi kunne finde beskæftigelse inden for en lang række områder.

Eksempler på jobtitler:

  • forsker i biologisk antropologi
  • arkæologisk konservator
  • videnskabsjournalist
  • retsantropolog
  • projektleder inden for dyrebeskyttelse
  • konsulent i udviklingsorganisation

Forskning

Når du er blevet kandidat, kan du fortsætte din karriere på universitetet med en ph.d.-uddannelse. En ph.d.-grad giver dig kompetence til at forske og undervise på universiteter og i andre forskningsinstitutioner.

Læs mere om den naturvidenskabelige ph.d.-uddannelse