Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

En dimittend med tilvalg i Biologisk antropologi kan:

  • udføre basalt human-osteologisk arbejde i et antropologisk laboratorium, bl.a. køns- og aldersbestemmelse og palæopatologiske observationer
  • foretage basale populationsbaserede analyser af humant skeletmateriale fra fx middelalderkirkegårde
  • redegøre for aspekter af menneskets biologi i en evolutionær og populationsmæssig sammenhæng, herunder adaptationer og betydningen af livshistoriekarakterer
  • forklare grundtrækkene i menneskets demografi i en historisk sammenhæng
  • forklare grundtrækkene i menneskets evolutionshistorie