Studerendes Almen Medicinske Selskab-Odense

Målgruppe

Studerendes Almene Medicinske Selskab

Medicinstuderende på Syddansk Universitet

Formål

'Studerendes Almen Medicinske Selskab' er en interessegruppe under Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) for medicinstuderende med interesse for almen medicin. SAMS primære formål er at fremme interessen hos de medicinstuderende specialet almen medicin.

SAMSVi laver foredrag og arrangementer om almen-medicinske emner med spændende gæster. Vi formidler kontakt til arrangementer via FYAM og DSAM og til arbejde hos praktiserende læger.

Det årlige kontingent er 150kr til DSAM og 75kr til De Lægevidenskabelige Selskaber (i alt 225kr) og for det får du fuld adgang til SAMS arrangementer (Bl.a. Årsmøde, Forårsmøde og Lægedage), DSAMs blad Practicus og mulighed for gratis abonnement på Månedskrift for praktisk lægegerning.

Vi holder månedsmøder og foredrag i Winsløvparken og du er altid velkommen til at kigge forbi. Find os på Facebook.

Kontaktoplysninger

Mail: odense.sams@gmail.com