Medicinerrådet Odense (MR)

Medicinerrådet Odense har til formål at varetage de medicinstuderendes interesser i studenterpolitiske anliggender.
Foreningens sigte er at skabe et åbent studenterpolitisk forum blandt de studerende og facilitere gensidig informations­ og holdningsudveksling mellem de medicinstuderende. Medicinerrådet fungerer altså som bindeled mellem de studerende, fakultetet og diverse råd og nævn på studiet.

Vores medlemmer

Alle studerende indskrevet på Medicin (Lægevidenskab) på SDU i Odense betragtes som medlemmer af MR Odense og har stemmeret til møderne og på generalforsamlingen.
Blandt rådets medlemmer er udvalgt 9 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Læs Medicinerrådets vedtægter (.pdf)

Kontakt

Har du et emne eller en problemstilling du ønsker diskuteret blandt dine medstuderende, kan du kontakte MR, så sætter vi dit punkt på dagsordenen til næste MR møde og sammen prøver vi at finde en løsning.

Kontakt.mr@org.sdu.dk
Formand.mr@org.sdu.dk
Naestformand.mr@org.sdu.dk
Kasserer.mr@org.sdu.dk
Sekretaer.mr@org.sdu.dk

Husk også at ‘synes godt om’ os på
www.facebook.dk/MRodense