Fremtidens Læger Underviser

Målgruppe

Alle tilknyttet medicinuddannelsen ved det sundhedsvidenskabelige fakultet.

Formål

Fremtidens Læger Underviser (FLU), er en nyopstartet frivillig organisation, der har til formål at udbrede kendskab til og interesse for mennesket i et biologisk og medicinsk perspektiv gennem korte kurser i de forskellige organsystemer.

Som navnet antyder, er idéen, at medicinstuderende skal undervise. Lige nu er vores fokus på folkeskoler, og kurserne er niveauinddelt, så de enten henvender sig til indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen. På sigt overvejer vi at udbyde kurser til ungdomsuddannelser - men i første omgang handler det om, at få de første kurser færdige, ud og afprøvede! Vi mener, at alle har gavn af at vide mere om, hvordan deres egen krop fungerer, og at dette også vil lede til øget fokus på og forståelse for sundhed. Desuden vil vi gerne øge interessen for sundheds- og naturvidenskab blandt unge.

Underviserne selv, vil kunne bruge foreningen til at øve sig i at formidle deres viden på en forståelig måde. Hvis man kan forklare noget for børn, så de kan forstå det, kan man også forklare det for en patient. Derudover skal man selvfølgelig ikke se bort fra fordelen i at få studiets stof repeteret.

Kontakt

Email: Fremtidenslaegerunderviser@gmail.com