Skip to main content

Obligatorisk studiestartsprøve for nye kandidatstuderende (civilingeniør)

Du skal som ny ingeniørstuderende bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven afvikles ved semesterstart, og du har to forsøg til at bestå den.

Formålet med studiestartsprøven er at klarlægge, om du er påbegyndt din kandidatuddannelse på SDU.

Studiestartsprøven består af en meget kort besvarelse i SDU’s eksamenssystem, Digital Eksamen. Du modtager en notifikation i din studentermail, når prøven er tilgængelig i Digital Eksamen.

Får du ikke afleveret din besvarelse i Digital Eksamen inden fristen, får du et forsøg mere (en såkaldt reeksamen), der ligeledes består af en kort besvarelse i Digital Eksamen. På samme vis som ved første forsøg, vil du modtage en notifikation i din studentermail, når prøven er tilgængelig i Digital Eksamen.

Består du heller ikke reeksamen, bliver du udmeldt fra universitetet. Vær venligst opmærksom på, at hvis du bliver udmeldt pga. manglende beståelse af studiestartsprøven, vil du ikke kunne genindskrives på samme uddannelse senere, medmindre universitetet vurderer, at dine forudsætninger for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret.

Studiestartsprøven februar 2022

  • Studiestartsprøven afvikles d. 1.-9. februar 2022. For at bestå skal du således have registreret din besvarelse i Digital Eksamen senest d. 9. februar 2022.
  • Reeksamen afvikles d. 14.-16. februar 2022 . For at bestå skal du således have registreret din besvarelse i Digital Eksamen senest d. 16. februar 2022.

Få adgang til studiestartsprøven

For at kunne deltage i studiestartsprøven skal du have adgang til SDU’s IT-faciliteter, herunder en studenter e-mail. Derfor er det vigtigt, at du får bestilt dit studiekort og aktiveret din konto inden studiestart.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk

Du modtager en notifikation i din studentermail, når studiestartsprøven er tilgængelig i Digital Eksamen.

Kontakt

Hvis du ikke har fået en studenter e-mail eller oplever andre IT-mæssige problemer, kan du kontakte SDU IT på helpdesk@helpdesk.sdu.dk eller telefon +45 6550 2990.

Hvis du ikke modtager en notifikation om studiestartsprøven via din studenter e-mail, kan du kontakte din uddannelsessekretær.

Hvis du bor i udlandet og har problemer med at nå frem til semesterstart, kan du kontakte din uddannelseskoordinator.

Hvis du er forhindret i at deltage i studiestartsprøven, bør du søge om dispensation i Studienævnet.


 

Sidst opdateret: 21.06.2021