Skip to main content

Obligatorisk studiestartsprøve for nye studerende på bachelor- og diplomingeniøruddannelser

Du skal som ny ingeniørstuderende bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven afvikles ved semesterstart, og du har to forsøg til at bestå den.

Studiestartsprøven er baseret på gennemførsel af e-læringsforløbet How to Uni. Mens hovedformålet med studiestartsprøven er at klarlægge, om du er påbegyndt din uddannelse på SDU, er formålet med How to Uni at hjælpe dig godt i gang med dine studier. Herunder at forberede dig til livet som universitetsstuderende, udvikle relevante studiekompetencer, opbygge din viden om brugen af relevante systemer samt gøre dig i stand til selv at kunne finde informationer om din uddannelse.

Gennemfører du ikke forløbet inden for den fastsatte frist, skal du deltage i reeksamen. Reeksamen består ligeledes af gennemførelse af How to Uni.

Består du heller ikke reeksamen, bliver du udmeldt fra universitetet inden den 1. oktober 2021. Vær venligst opmærksom på, at hvis du bliver udmeldt pga. manglende beståelse af studiestartsprøven, vil du ikke kunne genindskrives på samme uddannelse senere, medmindre universitetet vurderer, at dine forudsætninger for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret. 

Studiestartsprøven september 2021

  • For at bestå førsteårsprøven skal du have gennemført How to Uni senest d. 8. september 2021. Det er muligt at gennemføre forløbet flere gange.
  • For at bestå reeksamen skal du have gennemført How to Uni senest d. 15. september 2021.

Få adgang til SDU’s digitale platform og How to Uni

How to Uni er klar til dig på SDU's digitale platform i løbet af august. For at kunne deltage i studiestartsprøven skal du således have adgang til SDU’s digitale platform. Derfor er det vigtigt, at du får bestilt dit studiekort og aktiveret din konto inden studiestart.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk.

Kontakt

Hvis du ikke har fået en studenter e-mail eller oplever andre IT-mæssige problemer, kan du kontakte SDU IT på helpdesk@helpdesk.sdu.dk eller telefon +45 6550 2990.

Hvis du ikke modtager en notifikation om studiestartsprøven via din studenter e-mail, kan du kontakte din uddannelsessekretær.

Hvis du bor i udlandet og har problemer med at nå frem til semesterstart, kan du kontakte din uddannelseskoordinator.

Hvis du er forhindret i at deltage i studiestartsprøven, bør du søge om dispensation i Studienævnet.
 

Sidst opdateret: 21.06.2021