Skip to main content

Introprogram

Introdag lørdag 29. august 2020

Husk gerne at medbringe lidt mad og drikke, da vi tidligst kan spise en sandwich sammen kl. 14.00. Vi skal være en del udenfor, så husk også evt. solcreme, tøj til alle vejrforhold samt et tæppe at sidde på.

Til gengæld kan du godt lade computeren blive hjemme.

10.00-14.00 

Velkomst i auditorium U55
Benyt en af følgende indgange, når du ankommer til SDU:

Umiddelbart efter du er ankommet til SDU, får du at vide, hvilket stamhold du er på. Vi har ikke mulighed for at oplyse dig dit stamhold før denne dag.

14.00-18.00

Frokost og hygge med dine tutorer
Tutorerne har arrangeret en hyggelig eftermiddag, hvor der er rig mulighed for at lære hinanden at kende.

Faglig studiestart 1. september 2020

Du møder din studiegruppe og jeres studiegruppevejleder for første gang. Du og din studiegruppe vil blive præsenteret for nogle gruppeøvelser og skal sammen udarbejde en studiegruppekontrakt.

Du skal møde enten fra kl. 9.15-12.00 eller fra kl. 12.15-15.00, afhængigt af dit stamhold:

Tidspunkt

Stamhold

Lokale

Uddannelse

9.15 - 12.00

H1

U47

Farmaci

H2

U55

H3

U55

H4

U21

Biologi

H5

U24

H6

U24a

12.15 - 15.00

H7

U30

Datalogi

H8

U31

H9

U154

H10

U47

Biomedicin

H11

U21

H12

U24

H14

U155

Biokemi og molekylær biologi

H15

U156

H16

U146

Matematik / Anvendt matematik

H17

U163

H20

U24a

Kemi

Det er meget vigtigt, at du melder afbud via e-mail til nattutor@sdu.dk, hvis du ikke kan deltage introdagene.

Vær opmærksom på, at introprogrammet kan blive ændret med kort varsel.