Skip to main content

Kom godt i gang med undervisningen

Undervisningsformer

Du vil møde flere forskellige typer undervisning, lige fra forelæsninger til laboratorieøvelser og studiegruppetimer. Undervisningen er tilrettelagt efter trefasemodellen, som består af henholdsvis intro-, trænings- og studiefase.

De tre faser er baseret på, at du deltager aktivt i undervisningen.

Mere om trefasemodellen

Stamhold

På første studieår er du på et stamhold, som hedder for eksempel H5 eller H12. Holdet er din base under det første år af dit studie.

I løbet af de første introdage får du besked om, hvilket stamhold du er på. Hvis du er forhindret i at deltage i introdagene, kan du få oplyst dit stamhold af studievejlederne. Det er ikke muligt at skifte stamhold.

Studiegruppe

Du er en del af en studiegruppe med ca. 4 studerende fra dit stamhold.

I studiegruppen løser I konkrete opgaver, diskuterer pensum, forbereder oplæg og meget mere. Din studiegruppe er et arbejdsfællesskab, som sikrer, at du får udviklet gode studievaner og nære relationer til dine medstuderende. Dit engagement i studiegruppen er med til at give dig et godt grundlag for dit videre studieforløb.

Studiegruppevejlederne

Studiegruppevejlederne er ældre studerende, som er ansat ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Du møder dem, når de faciliterer skemalagte studiegruppetimer i din studiegruppe.

Studiegruppevejlederne ved desuden alt om at være ny studerende, og de er klar til at lære dig alle de gode studievaner.

Fuldtidsstudium

Du kan forvente at have ca. 20-25 timers skemalagt undervisning om ugen, og at du derudover skal bruge ca. 20 timer om ugen på forberedelse og opgaveløsning.

Du skal være forberedt på, at du kan have skemalagt undervisning i tidsrummet fra kl. 8-18.

Kursustilmelding

Som ny studerende bliver du automatisk tilmeldt alle kurser på dit første semester. Når du er tilmeldt et kursus, er du også automatisk tilmeldt eksamen.

Efter første semester skal du selv tilmelde dig 30 ECTS i hver af de to årlige tilmeldingsperioder. Du vil modtage en mail, når det bliver relevant for dig. 

Forsikring 

Vær opmærksom på, at du ikke er forsikret af universitetet under dit studium.

Vi opfordrer dig derfor til selv at tegne en ulykkesforsikring, som dækker, hvis du skulle komme til skade i forbindelse med undervisningen.

Som ny studerende på SDU, skal du huske at bestille et studiekort. Når du bestiller dit studiekort får du tildelt et 'eksamensnummer', som du skal bruge for at få adgang til SDU's IT-faciliteter.

Husk studiekortet, så du kan komme ind!

Som følge af COVID-19 kan du kun komme ind på SDU's campusser, hivs du har dit studiekort med. Studiekortet fungerer nemlig som adgangskort, så du kan åbne yderdørene.


Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, der indeholder din studenter e-mail, adgang til Studenterselvbetjeningen og e-learn.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk

Det er forskelligt, hvad du skal gøre alt efter, om du har afsluttet eller ikke har afsluttet din tidligere uddannelse. 

Har du læst på en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse UDEN at afslutte?

Hvis du tidligere har læst på en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse uden at afslutte den, skal du være opmærksom på, at du skal søge om startmerit. Det betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Har du en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse?

Har du tidligere færdiggjort en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse, kan du søge merit.

Læs mere om start-/studiemerit.

Som studerende ved SDU er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen, herunder til- og framelding til eksamen. Du skal kende de gældende regler og universitetets krav til akademisk opgavebesvarelse. Læs de generelle eksamensregler

Ved du hvad det vil sige at være studieaktiv?

Som universitetsstuderende skal du selv tilmelde dig fag og prøver og samtidig opfylde et minimum af beståede ECTS pr. år (undtaget er bachelorstuderende på 1. semester, der automatisk tilmeldes fag). Du skal også færdiggøre din uddannelse indenfor en fastlagt periode ligesom der er fastlagte rammer for orlov oma. Det er din pligt at sætte dig ind i reglerne og orientere dig i SDU’s regler om studieaktivitet. Læs mere om studieaktivitet.

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Få hjælp til at finde en god bolig i din studieby:

Vejviser til dit campus

For at du bedre kan navigere rundt på campus har vi samlet vores kort i en vejviser til campus.

Studiespecifikke udfordringer?

Dit studiesekretariat og fakultet er din indgang til dine studiespecifikke udfordringer. Læs mere om studievejledning på fakulteterne.

Studenterservice

Som studerende kan du henvende dig ét sted på dit campus og få foretaget en første screening i forhold til dit spørgsmål.
Læs mere her.