Skip to main content

De første prøver og eksaminer

Studiestartsprøven

Studiestartsprøven (NAT500) skal vise, om du reelt er startet på uddannelsen. Du har kun to forsøg til at bestå studiestartsprøven; det er  dog ikke et problem at bestå testen, hvis du deltager i undervisningen.

Studiestartsprøven er en elektronisk test, som er baseret på den viden, du opnår i den første uges undervisning i kurset MM500: Studieintroduktion for Matematik og Anvendt matematik. Testen skal være gennemført senest 5. september 2021 kl. 23.59.

Hvis du ikke består Studiestartsprøven i første forsøg, har du mulighed for en omprøve. Hvis du ikke deltager i testen eller ikke består omprøven, bliver du udskrevet af dit studie.

Eksamen i MM500: Studieintroduktion for Matematik og Anvendt matematik

Eksamen i kurset MM500 består af henholdsvis obligatoriske opgaver, et forløb om FN's verdensmål og en take-home-eksamen, og du skal bestå dem alle.

Målet er at evaluere tre forskellige studiekompetencer, som er nødvendige for at være en succesfuld studerende: samarbejdskompetence, studieteknisk kompetence og faglig kompetence. Derudover er målet, at du opnår kompetencer til at reflektere over verdensmålenes relevans for din uddannelse.

Obligatoriske opgaver

Sammen med din studiegruppe skal du udarbejde en gruppekontrakt, som I skal uploade på Blackboard. Dette sker under studiegruppens første møde, og jeres studiegruppevejleder tjekker op på afleveringen.

Gennem studietekniske opgaver bliver du afprøvet i blandt andet din viden og forståelse for rammerne omkring din uddannelse, dine IT-kompetencer, god akademisk praksis og universitetets regler. De obligatoriske opgaver skal gennemføres i løbet af de tre første undervisningsuger.

Forløb om FN's verdensmål

Forløbet gennemføres i løbet af det første semester og er en forskningsbaseret indføring i verdensmålene for bæredygtig udvikling og deres relevans for akademiske studier.

Ud over at rumme en grundlæggende introduktion til verdensmålene og deres historiske og politiske kontekst, former forløbet sig som en række nedslag i konkrete problematikker forbundet med målene, og det udforsker nogle af de dilemmaer, som arbejdet med at nå målene rejser.

Take-home-eksamen

Du bliver afprøvet i faglige læringsmål for din studieretning. Eksamen er placeret i løbet af efteråret. Nærmere information følger ved studiestart.

Førsteårsprøven

I løbet af dit første studieår skal du bestå førsteårsprøven.

Førsteårsprøven er ikke en enkelt prøve, men består af en række kurser, som du skal bestå inden udgangen af dit andet semester, for at du kan fortsætte uddannelsen.

Mere om førsteårsprøven

Eksamenstilmelding

Som ny studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet bliver du automatisk tilmeldt alle kurser, prøver og eksamener på dit første semester.

Efter første semester skal du selv tilmelde dig 30 ECTS per semester i de to årlige tilmeldingsperioder. Du vil modtage en e-mail, når det bliver relevant for dig.

Digitale eksamener

Skriftlige eksamensopgaver skal afleveres digitalt. Du skal medbringe din egen computer til de eksamener, der foregår på campus.

Krav og anbefalinger til dit IT-udstyr
SDU's eksamensregler