Skip to main content

De første prøver og eksaminer

Studiestartsprøven

Studiestartsprøven (NAT500) er en elektronisk test, som er baseret på de første ugers undervisning. Prøven skal vise, om du reelt er startet på uddannelsen. Du har kun to forsøg til at bestå studiestartsprøven, men det er ikke et problem at bestå testen, hvis du deltager i undervisningen. Testen skal være gennemført senest 12. september 2021 kl. 23.59.

Hvis du ikke består Studiestartsprøven i første forsøg, har du mulighed for en omprøve. Hvis du ikke deltager i testen eller ikke består omprøven, bliver du udskrevet af dit studie.

Førsteårsprøven

I løbet af dit første studieår skal du bestå førsteårsprøven.

Førsteårsprøven er ikke én enkelt prøve, men består af en række kurser, som du skal bestå inden udgangen af dit andet semester, for at du kan fortsætte uddannelsen.

Eksamenstilmelding

Som ny studerende bliver du automatisk tilmeldt alle kurser, prøver og eksaminer på dit første semester.

Efter første semester skal du selv tilmelde dig 30 ECTS per semester i de to årlige tilmeldingsperioder. Du modtager en e-mail, når det bliver relevant for dig.

Digitale eksamener

Skriftlige eksamensopgaver skal afleveres digitalt. Du skal tage din egen computer med til de eksamener, der foregår på campus.

Ansvarlig for siden: Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat

Sidst opdateret: 27.08.2021