Skip to main content

Sådan bliver du gymnasielærer

Hvad er undervisningskompetence?

Som udgangspunkt skal du have bestået en kandidatuddannelse for at leve op til de officielle krav til at undervise på gymnasialt niveau. Derudover skal du også leve op til en række faglige mindstekrav, alt efter hvilke fag du vil undervise i. Mindstekravene i det enkelte fag skal sikre, at du kan undervise på et forsvarligt fagligt niveau. Rektor på det enkelte gymnasium har dog ret til at ansætte undervisere, der formelt set ikke lever op til mindstekravene, hvis rektor vurderer, at de på anden vis er fagligt kvalificerede.

For at være nogenlunde sikker på, at du kan få timer nok til at undervise på fuld tid i gymnasiet, er det nemmest at blive ansat som gymnasielærer, hvis du kan undervise i mindst to fag.

Hvordan opnår jeg undervisningskompetence?

Hvis du vil være gymnasielærer, er det mest oplagt at gennemføre en to-faglig uddannelse bestående af et centralt fag og et sidefag. For at opnå faglig kvalifikationer til at undervise i begge fag på gymnasieniveau, skal du følge samme kombination af centralfag og sidefag på både bachelor- og kandidatniveau.

Du søger ind på et bachelordelen af sidefaget i løbet af dit 3. semester på bacheloruddannelsen. Hvert år inden ansøgningsfristen for sidefag holder SDU en messe kaldet Åbent Hus, hvor du kan høre om de forskellige sidefag.

Hvis dit sidefag er på et andet fakultet end dit centrale fag (f.eks. hvis du kombinerer dit naturvidenskabelige centralfag med et humanistisk sidefag), skal du være opmærksom på, at sidefaget fylder 120 ECTS i stedet for 90 ECTS. Det betyder, at din kandidatuddannelse vil tage 2,5 år i stedet for 2 år. Ved at vælge et sidefag på et andet fakultet, tager du nemlig hul på et helt nyt vidensområde, og derfor skal du bruge et ekstra semester på at opnå tilstrækkeligt med kvalifikationer til at kunne undervise i faget. Du kan søge om ekstra SU-klip til det ekstra semester.

I søgemaskinen DIVA kan du få et overblik over, hvilke sidefag du kan kombinere dit centrale fag med.

Læs mere om, hvordan du bliver gymnasielærer
Læs mere om pædagogikum

Efteruddannelse/opkvalificering i gymnasiefag

Vi har samlet en række oplysninger til dig, som ønsker at opnå undervisningskompetence i et ekstra gymnasiefag, eller som har en utraditionel uddannelsesbaggrund i forhold til undervisning på gymnasialt niveau og gerne vil opnå kompetence til det.

Læs mere om efteruddannelse/opkvalificering i gymnasiefag

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 05.07.2022