Efteruddannelse/opkvalificering i et naturvidenskabeligt gymnasiefag

Vi har samlet en række oplysninger til dig, som ønsker at opnå undervisningskompetence i et ekstra naturvidenskabeligt gymnasiefag, eller som har en utraditionel uddannelsesbaggrund i forhold til undervisning på gymnasialt niveau og gerne vil opnå formel kompetence til det.

Sådan gør du

  1. Send dine samlede eksamensbeviser fra tidligere beståede uddannelser samt kursusbeskrivelser af de enkelte kurser ind til Det Naturvidenskabelige Studienævn sammen med en angivelse af, hvilket gymnasiefag du ønsker at opnå undervisningskompetence i.
  2. Når du har modtaget studienævnets vurdering, kan du tilmelde dig de relevante kurser via Tompladsordningen. Du bestemmer selv, om du vil følge et enkelt kursus ad gangen eller om du vil følge flere samtidig. Hvis du følger flere kurser samtidig, risikerer du dog, at undervisningen falder på de samme tidspunkter. Du kan se i oversigten over udbudte kurser, hvornår og i hvilket semester det enkelte kursus udbydes. Herfra kan du også klikke dig ind i den enkelte kursusbeskrivelse. Det er vigtigt, at du læser kursusbeskrivelsen grundigt og sætter dig godt ind i eksamensbestemmelserne for det enkelte kursus.
  3. Når du har bestået alle ønskede kurser via Tompladsordningen, kan du dokumentere ved hjælp af eksamensbeviserne, at du lever op til de faglige mindstekrav i det pågældende gymnasiefag.

Vær opmærksom på, at du som ny gymnasielærer også skal bestå et pædagogikum for at leve op til kravene for at undervise på gymnasialt niveau. Det bliver du hjulpet i gang med via din ansættelse på en gymnasial uddannelsesinstitution.

Læs mere om pædagogikum

Vigtig viden om efteruddannelse/opkvalificering i naturvidenskabelige gymnasiefag

Vær opmærksom på følgende, når du efteruddanner dig i et naturvidenskabeligt gymnasiefag på SDU:

  • Der er forskel på et sidefag og de faglige mindstekrav i samme fag. Sidefaget kan udgøre flere ECTS end de faglige mindstekrav. Forhold dig derfor til de faglige mindstekrav, når du skal efteruddanne dig i et gymnasiefag.
  • Faglig kompetence til undervisning på gymnasiale uddannelser (stx og hf) er betinget af en kandidateksamen bestået ved et universitet i et eller flere fag inden for de gymnasiale uddannelser.
  • Rektor på det enkelte gymnasium må ansætte kandidater, selvom de ikke lever op til mindstekravene. Afklar derfor med rektor, hvad du mangler, hvis du allerede nu har en ansættelse på hånden.
  • Du kan få vurderet, hvilke naturvidenskabelige kurser du skal bestå på SDU for at leve op til de faglige mindstekrav. Denne vurdering er dog kun vejledende og er ikke en formel blåstempling af undervisningskompetence. Kun rektor på det enkelte gymnasium kan give dig denne. Vurderingen gælder kun for SDU’s naturvidenskabelige kurser.
  • SDU udsteder ikke samlede sidefagsbeviser, når du opkvalificerer dig via Tompladsordningen. Her vil du modtage kursusbeviser for de enkelte kurser, du består via ordningen. Selvom de ikke er samlet i ét dokument, er disse beviser tilsammen fuldt gyldig dokumentation på, at du har bestået det, der svarer til de faglige mindstekrav, når de sammenholdes med den forudgående vurdering.
  • Undervisningen, som du kan følge via Tompladsordningen, skal du følge sammen med vores fuldtidsstuderende på bachelor- og kandidatniveau. Det betyder, at undervisningen foregår i dagtimerne, og at skemaet kan variere fra uge til uge.
  • Når du skal følge kurser via Tompladsordningen, skal du være opmærksom på, at du skal leve op til adgangskravene for det sidefag, som svarer til det gymnasiefag, du vil opkvalificeres i.

Læs mere om, hvordan du bliver gymnasielærer

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies