Uddannelsens opbygning

Masteruddannelsen i naturfagsundervisning har et omfang svarende til et årsværk (60 ECTS). Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over to år. Der optages studerende hvert andet år.

Uddannelsen består af fire moduler, der hvert har omfang svarende til 15 ECTS. Modul 1 udbydes som enkeltmodul. De andre moduler udbydes kun som en del af hele masteruddannelsen. Modulerne skal gennemføres successivt fra 1 til 4.

Tilrettelæggelse af undervisning

Undervisningen i hvert modul er tilrettelagt i form af ni heldagsseminarer suppleret med netbaseret vejledning, mens undervisningen i masterprojektet består af to heldagsseminarer suppleret med individuel vejledning og gruppevejledning.

Uddannelsens indhold

Hvert modul omfatter tre dimensioner:

  • Den fagfaglige dimension: Den moderne naturvidenskabelige virksomhed betragtes som en central aktør i samfundsudviklingen, som et spektrum af kollektivt organiserede erkendelsesprocesser, som det erkendelsesmæssige grundlag for de nutidige, vestlige kulturer og som en imponerende mængde veletableret viden.
  • Den fagdidaktiske dimension: Naturfagenes og matematikkens didaktik betragtes som broen mellem fag og pædagogisk refleksion, som et internationalt forskningsområde og som et redskab til at reflektere over og udvikle egen undervisningspraksis.
  • Praksisdimensionen: Didaktisk design som redskab til at initiere lokale udviklingsprojekter med det mål at udvikle, implementere og evaluere innovative undervisningsforløb inden for grundskolens naturvidenskabelige fagrække.

 

Moduler

1. semester

 Modul 1: Naturvidenskab, kultur og dannelse og anvendt matematik – og naturfagsdidaktik

2. semester

 Modul 2: Naturvidenskabens processer og den lærendes møde med naturvidenskab

3. semester

 Modul 3: Naturvidenskab i samfundet og naturfagsundervisningen i et fremtidsperspektiv

4. semester

 Modul 4: Masterafhandling

Studieordning

Studieordning for studerende optaget 1. september 2018 eller senere

Studieordning for studerende optaget i perioden 1. september 2012 til 31. august 2018

Studieordning for studerende optaget i perioden 1. september 2008 til 31. august 2012

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies