Skip to main content

Studiemiljøundersøgelsen 2019 - heltidsstuderende

Her på siden kan du læse mere om undersøgelsens design og resultater samt de handleplaner, der er udarbejdet på baggrund af resultaterne.

Spørgeskema og svarprocent

Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse udsendt til godt 20.000 heltidsstuderende, hvoraf 9.763 udfyldte spørgeskemaet. Det svarer til en svarprocent på 48,8. Undersøgelsen indeholdte i alt syv temaer.

Resultater

På baggrund af svarene på spørgeskemaundersøgelsen er der blevet udarbejdet en universitetsrapport, hvori resultaterne fokuserer på resultater på SDU-niveau inkl. campus- og fakultetsfordelinger.

Herudover er der udarbejdet en database i QlikView, som giver ansatte og studerende på SDU mulighed for selv at foretage specifikke forespørgsler på de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet.

Læs mere om resultaterne og adgang til QlikView.

Opmærksomhedspunkter og handleplaner

På baggrund af universitetsrapporten har fakulteter og fællesadministrationen formuleret en række opmærksomhedspunkter, som kan ses her.

Med udgangspunkt i opmærksomhedspunkterne har fakulteterne og fællesadministrationen udarbejdet handlingsplaner:

Det Humanistiske Fakultet

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Tekniske Fakultet

Generelle tiltag (Fællesadministrationen)

 

Status på arbejdet med handlingsplanerne er tilføjet august 2020.

Strategi & Rekruttering

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 23.02.2023