Skip to main content

Evaluering

Evaluering på masteruddannelserne

På masteruddannelserne evaluerer de studerende elektronisk undervisningen ved afslutningen af hvert fag/modul: Undervisningsevalueringen består af følgende fem spørgsmål:

  •  Der er sammenhæng mellem modulets mål, undervisningens indhold og prøveformen
  •  Læringsaktiviteterne har motiveret mig til aktiv deltagelse og selvstændige studier
  •  Der har været konstruktive diskussioner mellem underviser og studerende i modulet
  •  Jeg har fået viden, færdigheder og kompetencer, som er relevante for mit studie og min arbejdspraksis
  •  Generelt har jeg været tilfreds med undervisningsforløbet

Herudover har den fagansvarlige/tovholderen mulighed for at supplere med op til fem valgfrie og selvformulerede spørgsmål.

De samfundsvidenskabelige masteruddannelser evaluerer endvidere underviserne i form af tre spørgsmål.

Evalueringer gennemføres ved, at du modtager en mail med evalueringsspørgsmålene på din studenter e-mail kort før fagets/ modulets afslutning. Du skal derfor altid tilgå evalueringen fra din studenter e-mail. Der opfordres til at det afsættes tid i undervisningen til evalueringen. Underviser har gennem det elektroniske evalueringssystem mulighed for at til gå resultater direkte i undervisningen.

Masterprojektet evalueres særskilt lige efter du har afleveret projektet  - her får du spørgsmål vedr. processen og vejledningen. Svarerne bliver først tilgængelige for vejleder efter den endelige karakter  er givet.

Det har meget stor betydning for os, at I besvarer spørgsmålene, da vi bruger evalueringerne aktivt i den løbende kvalitetsudvikling af undervisningen og uddannelsen.

Når I har besvaret undervisningsevalueringen, sendes de til studielederen, til modultovholderen og for de sundhedsvidenskabelige masteruddannelser også til institutlederen. Alle fagansvarlige/modultovholdere forholder sig til de studerendes evaluering, og på de sundhedsvidenskabelige uddannelser udarbejdes en fremadrettet handlingsplan for modulet.

Alle evalueringer og eventuelle handleplaner behandles af Studienævnet, og Studienævnet har mulighed for at handle på evalueringer, som kræver opmærksomhed.