Skip to main content

Ansøgningsskema

Adgangskrav
For at blive optaget på master i it skal ansøgeren have:
  • En relevant bachelor,- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse 
  • Mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende relevant uddannelse

OBS: Der kan forekomme særlige adgangskrav afhængig af området

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 6 eller derover på 13-skalaen eller 02 på 7-trinsskalaen.

Ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav kan også søge om optagelse. Optagelse vil her være betinget af en konkret individuel vurdering.

Du kan rette henvendelse til Anja Maurer,  som besvarer spørgsmål om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, betaling og lignende. Ring  65 50 1172 eller E-mail:  mau@sdu.dk 

Ansøgningsfrister
  • Efterårssemester: 1. juni
  • Forårssemester: 1. december 
  • Masterprojekt: 1. juni/1. december

Efter ansøgningsfristen er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere om eventuelle ledige pladser.

Ansøgning til fagpakker

For at søge om optagelse skal du udfylde det elektroniske skema i ansøgningsportalen

Ansøgning til masterprojekt

For at søge om optagelse til masterprojekt skal du udfylde det elektroniske skema  i ansøgningsportalen

Forbehold

Uddannelsen udbydes i henhold til Universitetsloven og bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne. Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde  og til ikke at oprette hold. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.