Skip to main content

Konsul Axel Nielsens Mindelegat

For ansøgere fra samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser med forventelig fremtidig virke i dansk erhvervsliv.

Formål
Konsul Axel Nielsens Mindelegat yder bl.a. støtte til unges uddannelse og dygtiggørelse. Efter praksis gives der især støtte til samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser ved handelshøjskoler og universiteter, hvor ansøgerens fremtidige virke må forventes at være tilknyttet dansk erhvervsliv. Støtte gives udelukkende i forbindelse med studierejser i udlandet à minimum 3 måneders varighed, og der ydes ikke støtte til grupperejser.

Ansøgning
Legatet kan udelukkende søges online

Ansøgningsfrist

Der er lukket for ansøgninger  i år. Der åbnes for ansøgningsåret 2022 den 1. november 2021.

Ansøgningsfrist for 2022 er 15. marts 2022. 

På grund af det lave renteniveau er der for tiden kun begrænsede midler til uddeling. Ansøgere, der ikke er tilknyttet en uddannelse nævnt på listen i ansøgningsformularen, vil kun helt undtagelsesvist opnå støtte fra legatet. 

Ansøg her