Skip to main content

Keld Fredbergs legat

Til tidligere VUC-kursister fra Odense, der læser på en videregående uddannelse.

Formål
Legatets formål er at hjælpe de kursister, der har afsluttet en adgangsgivende eksamen ved HF & VUC FYN Odense og som læser videre ved en dansk undervisningsinstitution.

Ansøgning
Legatet søges via dette ansøgningsskema . Revideret ansøgningsskema uploades foråret 2021.

Ansøgningen sendes til
Ansøgningen sendes til HF & VUC FYN, Kottesgade 6-8, 5000 Odense C, -att.: Malene Kremmer Johansen eller via mail på mkj@vucfyn.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for 2022 vil blive offentliggjort senere.

Behandling og uddeling

De indkomne ansøgninger behandles i legatbestyrelsen, og uddeling af legatet finder sted ved HF & VUC FYN Odenses årsafslutning i juni.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte sekretær for legatbestyrelsen Malene Kremmer Johansen på mail: mkj@vucfyn.dk