Skip to main content

Max Th. Harding Larsens Fond

For studerende indenfor medicin

Uddeling 2019 har fundet sted.

Formål:

Målgruppen for modtagere af midler fra fonden er fortrinsvist yngre læger og forskere, herunder ph.d.-studerende, Post Docs og adjunkter.

Fonden støtter:

·         Lægevidenskabelige forskningsprojekter

·         Støtte til anskaffelse af apparatur eller lignende til brug for forskning

Ansøgninger:
Opslaget er  tilgængeligt her.  Ansøgning med bilag skal fremsendes som et samlet PDF dokument inkl. bilag til jat@sdu.dk.

Tildelte legater skal anvendes i Danmark og kan ikke anvendes til f.eks. rejser i forbindelse med konferencedeltagelse.

 

Følrgende bilag skal vedlægges ansøgningen:

 

·         Projektbeskrivelse

·         Specificeret budget for anvendelse af legatmidlerne

·         CV

·         Et karakterblad

·         En publikationsliste

·         Evt. anden dokumentation af betydning for ansøgningen

 

Tidsfristen er den 1. november 2018, kl. 12.00.

 

Uddeling:
Uddeling har fundet sted og modtagerne af legaterne fremgår af denne side. Hvis man er tildelt et legat fra fonden, er der fremsendt særskilt skrivelse herom.