Fuhrmann Fonden

Yder støtte til den videnskabelige grundforskning inden for molekylær biologi samt molekylære aspekter af nervesystemets biologi.

Efterår 2019 

 

Der indkaldes herved ansøgninger om støtte fra Fuhrmann Fonden.

 

Fonden har til formål at yde støtte til den videnskabelige grundforskning inden for molekylær biologi samt molekylære aspekter af nervesystemets biologi.

 

Legatet vil fortrinsvis blive ydet som støtte til kandidatstuderende, som påbegynder deres specialearbejde 1. februar 2020 indenfor Biokemi, Biomedicin, Molekylær biologi og/eller Bioinformatik. Legatet vil blive ydet som støtte til specialestuderende fortrinsvist ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet til et givent projekt, som er defineret af specialevejleder og den studerende.

 

Der kan primært søges til drifts-/laboratorieudgifter. Midlerne kan ikke anvendes til rejser i forbindelse med konferencedeltagelse.

 

Legatet ansøges af den specialestuderende. Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen:

 

- Projektbeskrivelse (1 side)

- Specificeret budget for anvendelse af legatmidlerne

- CV

- Eksamensudskrift med udregnet karaktergennemsnit for hele uddannelsesforløbet samt

- Karaktergennemsnit for kurser udelukkende på kandidatniveau

 

Såfremt der søges støtte til et virksomhedsprojekt, skal budgettet være reguleret i forhold til den forskning og det arbejde, der udføres på SDU.

 

Ansøgningen skal underskrives af den studerende samt specialevejleder inden indsendelse.

 

Der kan ansøges om max kr. 70.000,-. Ansøgninger, der overstiger kr. 70.000,- vil ikke komme i betragtning.

 

Fonden forventer at uddele op til fem legater i efteråret 2019.

 

Regnskab skal indsendes i forbindelse med afslutning af projektet, dog senest 1. april 2021.

 

Yderligere information om fonde og legater findes på universitetets hjemmeside vedr. egne fonde og legater.

 

Ansøgning med bilag skal fremsendes elektronisk i et samlet PDF-dokument for at komme i betragtning.

 

Ansøgninger sendes til: Rektorsekretariatet, Kontorfuldmægtig Jette Demuth Andersen – jat@sdu.dk.

 

Ansøgningsfristen er den 29. september 2019, kl. 12.00.

 

Når uddeling har fundet sted, vil det fremgå af denne side. Hvis man er tildelt et legat fra fonden, bliver der fremsendt særskilt skrivelse herom.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies