Menu

Syddansk Universitets Forskningsfond

Uddeling i 2017 har fundet sted. Modtagere af legater har fået direkte besked.

Formål:

"At yde tilskud til universitetsformål, der normalt ikke kan forventes dækket af ordinære statsbevillinger eller tilskud. Kun i ganske særlige tilfælde kan der bevilges midler til apparatur. Uddelingerne skal fortrinsvis tilgodese yngre forskere (f.eks. ph.d.-studerende, post doc.'er og adjunkter) og kan kun undtagelsesvis anvendes til studerendes projekter. Støtte til opholdsudgifter i forbindelse med ph.d.-studerendes langvarige udlandsophold vil kun i særlige tilfælde kunne bevilges".

Ansøgninger:

Der indkaldes ansøgninger hvert år i oktober måned ved opslag på opslagstavlerne i campusbyerne, på campustorv samt på hjemmesiden.

Se evt. vores film om fonden her.

Næste ansøgningsrunde finder sted i efteråret 2018.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies