Skip to main content

Karrieremuligheder

Brug dine muligheder undervejs i studiet

Hvilke valgfag tager du? Vælger du et projektorienteret forløb og prøver dine kompetencer fra studiet af ude i praksis? Eller hvad med et udlandsophold? Måske kaster du dig over frivilligt arbejde eller et studiejob og får erfaring med at hvordan verden udenfor fungerer? Måske opdager du på den måde karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed. Og får øjnene op for noget nyt du gerne vil lære.

Dine valg toner din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dig. Du behøver ikke have en færdig plan nu, men stop løbende op og spørg dig selv, hvilke muligheder og valgfriheder, du vil gøre brug af – og hvorfor.

Fokuser på hvad du vil lære, når du vælger undervejs 

Hvad er så det ”smarte valg”? Det er at vælge det, du lærer mest af.

Spørg dig selv, hvad du vil lære, blive god til og udvikle på. Opsøg noget nyt, når du har lært nok af noget. Nyt er ikke kun om nye fagområder, men måske snarere nye måde at arbejde på. Når du varierer dine arbejdsmetoder, lærer du nyt, selv om emnet er det samme.

Når du vakler mellem en håndfuld drønspændende muligheder, så tænk fx også over:

 • Er det tid til at gå mere teoretisk til værks, eller i stedet fokusere på at løse konkrete udfordringer ude i verden.
 • Vil du træne din kreativitet og evne til at tænke ud af boksen, eller blive sindssygt god til de klassiske, akademiske dyder?
 • Vil du øve dig på at arbejde alene eller sammen med andre – og skal de andre være nogen, som deler dit verdenssyn, eller nogle med andre faglige og personlige takes på tingene?

Der er ikke kun ét rigtigt valg, men mange gode valg

Vi leder tit efter det helt rette valg. Men ofte er det ikke så afgørende om du vælger mulighed A eller B.

Hvad du gør efter valget, er meget vigtigere, for din læring. Om du engagerer dig, prøver dig selv af på nye måder, osv.

Spørg ikke ”hvad du får ud af” dit valg, men undersøg i stedet, hvilke muligheder, du har for at engagere dig og øve dig på lige de ting, du har lyst til nu. 


Midt i studieforberedelser, eksamensopgaver og andre studieaktiviteter kan det være svært at få øje på, hvad alt dit arbejde med studiet i virkeligheden giver dig af kompetencer.

En Cand.it. - Webkommunikation er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • anvende og vurdere teorier og metoder i forhold til it som ressource og kommunikationsmedium. Det gælder i forbindelse med planlægning og gennemførsel af webbaseret kommunikation og formidling i en bredere organisatorisk sammenhæng
 • designe og udvikle digitale applikationer og informationsprodukter med særlig relevans for webbaseret kommunikation og formidling med afsæt i viden om teknologier, formater og standarder
 • anvende formater og standarder til strukturering, præsentation og udveksling af informationsindhold i webbaseret kommunikation
 • kommunikere om webkommunikation og -applikationer til forskellige målgrupper og samarbejde med andre om udvikling af løsninger
 • designe og gennemføre tests af webapplikationers brugervenlighed

Måske du nu sidder og tænker, at du arbejder med meget mere og andre spændende kompetencer på dit studie, og det er rigtig godt, for du er eksperten, der kan fortsætte ”listen” i løbet af dine studier.

Hvad bliver du, når du er færdig med din uddannelse? Det spørgsmål har du sikkert tit fået til familiefesterne uden du helt ved, hvad du skal svare. Det kan også være, at det er et spørgsmål, du stiller dig selv. Hvis du godt kunne tænke dig noget inspiration til et svar, er det godt, du læser med her. Du har nemlig mange muligheder med dine kompetencer.

Med en specialisering i Webarkitektur kan du løse arbejdsopgaver, hvor du skal:

 • analysere, udvikle og strukturere informationsindhold og -arkitekturer til webkommunikation
 • repræsentere webbaseret informationsindhold og -arkitekturer i åbne formater i overensstemmelse med relevante standarder og datamodeller
 • vurdere, designe og udvikle it-applikationer til håndtering af informationsindhold på det semantiske web

Med en specialisering i Webformidling kan du løse arbejdsopgaver, hvor du skal:

 • analysere og vurdere webtekster og udføre webbaserede formidlings- og kommunikationsopgaver
 • vurdere og anvende pædagogisk og it-didaktisk teori i design og rådgivning om kompetenceudvikling i en organisatorisk kontekst
 • beskrive og analysere it-etiske problemstillinger samt fremsætte designforslag, der håndterer sådanne problemstillinger

Med en specialisering i Interaktionsdesign kan du løse arbejdsopgaver, hvor du skal:

 • analysere, designe og udvikle multimodale informations- og kommunikationsprodukter på baggrund af kendskab til teorier, principper og metoder til brugerdrevet innovation
 • planlægge og gennemføre processer til udvikling af produkter
 • realisere informations- og kommunikationsproduktioner gennem brug af relevante teknologier

Med en færdig kandidatuddannelse i IT - Webkommunikation har du specialiserede kompetencer i webbaseret kommunikation og håndtering af viden. Dit valg af specialiseringsretning, valgfag, dine udarbejdede projekter, dit speciale samt din bachelorbaggrund kan være med til at kvalificere dig til at arbejde inden for f.eks. informationsarkitektur, digitalisering, webdesign, kompetenceudvikling, sociale medier, kommunikation eller markedsføring

Med en Cand.it. i Webkommunikation kvalificerer du dig til at arbejde inden for fx: Informationsarkitektur, digitalisering, webdesign, kompetenceudvikling, sociale medier, kommunikation eller markedsføring.

Herunder kan du se eksempler på, hvor kandidater i Webkommunikation har fået job, og hvad de arbejder med.

Eksempler på virksomheder hvor kandidater har fået job: 

Alm. Brand eMailPlatform 
 Amero ApS Energinet 
 Capgemini Sogeti IBC Innovationsfabrikken 
 Bankdata Forsvarsministeriet 
 DGI IT Jyske Bank 
 Online Partners Region Midtjylland 
 SDU Teamworks 
 Umbraco A/S Ovdal 
 Kolding Bibliotekerne Odense Universitetshospital 

Eksempler på stillingsbetegnelser: 

E-læringsudvikler Teamkoordinator
 Marketingkonsulent SEO Specialist 
 UX Designer Kommunikationskonsulent 
 Test Analytiker Scrum Master 
 Uddannelseskoordinator Webredaktør 
 AC-Fuldmægtig Front-end udvikler 
 Bibliotekar Marketingchef 
 Data arkitekt IT-konsulent 
 Proces-og robotudvikler Digitaliseringskonsulent 


Data er indsamlet igennem Humanioras dimittendundersøgelse 2018 og omfatter kandidater og professionsbachelorer dimitteret i perioden juni 2013 til og med august 2017. De viste eksempler er baseret på respondenternes besvarelser, og giver dermed ikke et udtømmende billede af arbejdsmarkedet.

Du kan også finde mere info i  IDK's undersøgelse fra 2015.

 

Flere gange i løbet af dine studier, kan du blive i tvivl om, hvad du skal bruge det til – og om du har valgt rigtigt. Selvom tvivl kan være ubehageligt, giver tvivl også anledning til at tænke over, hvilke valgmuligheder, du har i løbet af dine studier. Valgmulighederne kan være med til at tone din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dine karriereplaner.

Måske tænker du, at det vil være spændende at arbejde i it-branchen, ved medie – og kulturinstitutioner, med læring eller noget helt syttende, men du ved ikke om du har det, der skal til. Det har du heldigvis masser af muligheder for at finde ud af i løbet af din studietid.

Det kan være, at du synes, at det kan være spændende at komme i praktik (projektorienteret forløb) og/eller tage på et udlandsophold et semester i løbet af dine studier for at prøve kræfter med en anden kultur, afprøve dine kompetencer og opdage nye spændende muligheder.

Eller måske du overvejer at prøve kræfter med et studiejob, hvor du kan få mulighed for at løse opgaver, hvor du skal anvende nogle af dine kompetencer fra studiet og opdage nye karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed for én med dine kompetencer.

Det er blandt mange andre ting den slags muligheder, der kan være med til at tone din profil og kaste et nyt lys på dine karrieremuligheder.

Hvis du har brug for et overblik over dine karrieremuligheder eller få sparring på, hvordan du når dertil, så kan du kontakte karrierevejledningen.

Cand.it. karrieremesse SDU, AAU & AU

Onsdag 11. november 2020 afholdt It-vest og de samarbejdende universiteter for første gang en fælles karrieremesse for cand.it.-studerende og -alumner på tværs af de tre universiteter.

Undervejs var der tre oplæg om cand.it.ernes møde med arbejdsmarkedet:

 • Hvad ser virksomhederne efter, når de søger nye talenter?
 • Cand.it.ernes værdi på arbejdsmarkedet
 • En cand.it.'s rejse fra studie til job

Du kan se alle oplæg og slides fra karrieremessen her.


Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvad du kan eller vil?

➤ Kontakt Karrierevejledningen


Sidst opdateret: 17.09.2021