Skip to main content

Undervisningstilmelding

Undervisningstilmeldingsperioder for 1. til 6. semester via Student selvbetjeningen:
Tilmelding til efterårssemestre: 20.- 30. maj
Tilmelding til forårssemestre: 20.-30. november

OBS – nye kandidatstuderende der først optages i STADS efter de to tilmeldingsperioder skal henvende sig til Eksamen via SPOC for undervisningstilmelding.

Se yderligere information og regler under punktet undervisning og eksamen