Skip to main content

Retningslinjer ved digital eksamen på SUND

Retningslinjer_for_digital_eksamen

Retningslinjer ved digital eksamen på SUND

I det følgende afsnit kan du læse om de gældende retningslinjer for digitale prøver ved Syddansk Universitet. Bemærk henvisningerne til de stadig gældende generelle eksamens-regler og øvrige links.

Før prøven

Under prøven

Efter prøven

Før prøven

Før prøven skal du sætte dig grundigt ind i informationsmaterialet – både de generelle retningslinjer såvel som de eksamensspecifikke forhold (herunder hvilket program du skal afvikle eksamen i). Du er selv ansvarlig for, at være orienteret om de forhold, som har betydning for din eksamen!

Du skal anvende din egen computer (og øvrigt teknisk udstyr – dog ikke printer) til den digitale prøve. Du er selv ansvarlig for opsætning af din computer og øvrigt udstyr samt at dit udstyr er fuldt funktionsdygtigt under hele prøven. Bemærk at det ikke er tilladt at dele udstyr mellem studerende under prøven. Har du mod forventning ikke mulighed for at anvende egen computer til den pågældende eksamen, skal du senest én uge inden prøven kontakte IT-service på servicedesk@sdu.dk og give besked om, at du ønsker at låne en computer. Bemærk at der skal være tungtvejende grunde til at låne en computer, og du kan ikke låne en computer, blot fordi du ikke ønsker at bruge din egen.

Ved visse prøver kan der være behov for at kunne tegne grafer, ligninger, skrifttegn mv., som lettest laves i hånden. Her kan der blive stillet krav om, at du skal digitalisere din håndskrift ved brug af en digital pen, håndscanner eller et tegneprogram. Du er selv ansvarlig for at anskaffe dig en digital pen/håndscanner såfremt dette ønskes anvendt.

Mobiltelefoner skal slukkes og være indleverede til eksamensvagter inden eksamen går i gang! Ligeledes skal tablets mv. være slukkede! Det er bortvisningsgrundlag fra eksamen, hvis din telefon eller tablet ikke er slukket under eksamen. Kan din enhed ikke slukkes, kan du ikke medbringe den til eksamen.

Det er vigtigt, at du senest én uge før prøven har forberedt og afprøvet dit udstyr:

→ Din computer skal være funktionsdygtig og kunne tilsluttes internettet gennem det trådløse netværk Eduroam (hvis dette er et krav for prøven).

→ Din computer skal kunne anvende det program prøven afvikles i – hvilket program det er, kan du læse i den modulspecifikke prøveinformation på e-learn, og selve programmerne kan du læse om i denne håndbog.

→ Din computer skal have blokeret eventuelle ’pop up’ programmer (Skype, Messenger, ichat mm.), således at disse ikke automatisk starter under prøven.

→ Ved eksamener med hjælpermidler (noter) tilladt: Du må ikke medbringe din tablet/Ipad. Så hvis du har noter derpå, skal disse inden eksamen overføres til den computer, du benytter til eksamen. Benytter du en lånecomputer, skal dine noter overføres til en USB, som du medbringer på eksamensdagen.

Du skal møde i lokalet en time før eksamenstid. 30 minutter før eksamensstart lukker dørene til eksamenslokalet, og du vil ikke få mulighed for at få adgang til lokalet, hvis du ankommer efter dørene er lukkede.

IT Service vil være til stede ca. 45 minutter før eksamensstart ved ordinære prøver samt ca. 30 minutter før start ved omprøver. Opstilling af computer er på eget ansvar, og det er ikke tilladt at dele udstyr. Det er vigtigt, at du tester udstyret i forbindelse med opstilling. Hver arbejdsplads er udstyret med en stikkontakt (230 V) til trebenet stik. Yderligere stik, kabler o.l. skal du selv medbringe.

Inden prøvens start skal din computer være tilsluttet det trådløse netværk Eduroam (såfremt det er et krav til den specifikke eksamen), og du skal have downloadet og startet det program, som prøven afvikles i.

IT-service hjælper gerne hvis de kan, men at din computer og programmerne på denne virker, er dit eget ansvar både før, under og efter prøven. Du kan således ikke forvente at modtage hjælp til opsætning, betjening, udbedring af fejl mm. Dog kan IT-service tilkaldes ved problemer, men hvis der er flere der har problemer kan IT-service ikke garantere, at alle kan nå at blive hjulpet. Den bedste måde du kan sikre dig er, at sikre at din computer kan tilgå det trådløse netværk Eduroam og downloade (og teste) det program (fremgår på modulets E-learn side) prøven afvikles i, i god tid inden prøven.

Afgørelser om særlige prøvevilkår skal medbringes og forevises eksamensvagterne.

Modulsekretær skal modtage afgørelsen senest 10 dage før hver eksamen. Har du dispensation til særligt møblement, som kræver "flyttemand", skal du meddele dette til Serviceområdet på 8888@sdu.dk senest 8 dage før prøven afholdes.

Under prøven

Under prøven skal du være opmærksom på følgende:

Hjælpemidler: Hvis prøven er uden hjælpemidler inkluderer dette også alle former for aktivitet på internettet udover den browser/program, som opgaven besvares i. Du må således på intet tidspunkt åbne Facebook, Dropbox, Messenger, iCloud, Google Drive eller internetsider – og det er også dit ansvar, at programmerne ikke åbner sig selv (’popper up’) under prøven, som eksempelvis Messenger og Skype kan gøre. Universitetet har mulighed for at overvåge netaktiviteten på din computer under prøven, og åbner programmer eller internetsider, der ikke er tilladte i prøvesituationen, vil det blive betragtet som forsøg på eksamenssnyd. Du må heller ikke kommunikere, eller udveksle oplysninger med andre personer end eksamensvagterne under prøven. Du har endvidere selv et medansvar for, at dine handlinger ikke utilsigtet kan misforstås som eksamenssnyd!

IT-udstyr: Du skal medbringe din egen computer og øvrigt udstyr, og dette skal være sat op og afprøvet i god tid før prøven påbegyndes. Dog må du ikke medbringe eget modem (heller ikke gennem smartphones) eller printere.

Back-up og sikkerhedskopiering: Kort sagt – gem ofte! Under prøven har du selv ansvaret for at foretage den nødvendige løbende lagring af besvarelsen, herunder fremstilling af sikkerhedskopier, medmindre det er en del af systemets funktionalitet. Hvis du kommer ud for tab af data (indskrevet tekst forsvinder) som følge af, at du har undladt at foretage sikkerhedskopiering, er du henvist til at fuldføre den pågældende prøve uanset tab af data. Til prøver med hjælpemidler anbefales det, at man har en USB-pen med, som man løbende kan gemme sin besvarelse på. I god tid inden prøven bør du sørge for, at din computer er ’up to date’, fuld funktionsdygtig, virker med de programmer den specifikke prøve afvikles igennem og kan tilsluttes det trådløse netværk Eduroam.

Skulle din computer alligevel få problemer under prøven skal du gøre som beskrevet under punktet ”Hvis noget går galt…”

Eksamenssnyd: Hvis du anvender andre hjælpemidler end de tilladte, kommunikerer med andre end eksamensvagterne, tilgår sociale medier, chatfora, fildelingstjenester mm. på internettet, eller på andre måder udfører eller planlægger at udføre handlinger, der kan give dig særlige fordele i eksamenssituationen, vil det blive betragtet som eksamenssnyd. I yderste konsekvens kan eksamenssnyd betyde, at du bortvises fra universitetet.

Læs mere her:

Efter prøven

Når du er færdig med din besvarelse, skal du aflevere denne. Hvordan dette sker rent teknisk afhænger af det program, der anvendes til prøven. Du kan se dette i den modulspecifikke prøveinformation på e-learn og i denne håndbog.

Ved aflevering forlades eksamenslokalet ikke før, du har modtaget en kvittering for din aflevering. Er du i tvivl, skal du kontakte en eksamensvagt.

Hvis du forlader eksamen før tid, må du IKKE tage noget med ud af lokalet, før prøven er slut. Dette gælder også jakker og tasker. (Det er tilladt at tage betalingskort og nøgler med sig, såfremt de(t) befinder sig i buskelommer e.l.). Lokalet skal uanset tidspunkt forlades i god ro og orden, således at studerende med forlænget prøvetid forstyrres mindst muligt. Det er ikke tilladt, at forlade eksamen den sidste halve time. Husk endvidere, at få alt dit udstyr med igen efter prøven.

Efter prøven vil undervisere og censorer modtage din besvarelse elektronisk og du vil kunne se dit resultat på selvbetjeningen inden for fire uger.