Skip to main content

Hjælp

Hjælp

Hvis noget går galt...

Hvis der under prøven opstår problemer, der gør, at du ikke længere kan fortsætte din besvarelse, eller at du på anden måde skal gå ud af det program eksamensbesvarelsen foregår i, skal du:

  • 1. notere det tidspunkt hvor problemet opstod.
  • 2. rykke din stol så langt tilbage, at du ikke kan nå din computer. Af sikkerhedshensyn må du ikke selv begynde at løse problemet. Hvis du gør dette, kan det medføre, at du bliver bortvist fra prøven.
  • 3. tilkalde en eksamensvagt og gøre denne opmærksom på, at du har tekniske problemer. Eksamensvagten vil også notere tidspunktet og tilkalde teknisk service. Under tilsyn af eksamensvagten kan du derefter selv eller sammen med It-support forsøge at løse problemet.

Hvis din computer mod forventning bryder helt sammen, og IT ikke har mulighed for at genskabe din opgave, kan der opstå nogle forskellige scenarier afhængig af, hvor fremskreden eksamen er. I stort set alle tilfælde vil du blive tilbudt en lånecomputer, så du kan fortsætte eksamen, mens der bliver fundet en løsning. Det er moduladministrator, der sammen med fakultetets eksamensansvarlige bliver enige, hvad der skal ske ud fra følgende vejledende retningslinjer:

  • Eksamen med Exam Monitor
    Eksamensansvarlig sender en rapport fra Exam Monitor til moduladministrator, som printer denne til den studerende. Afhængig af, hvor fremskreden eksamen er, kan den studerende genskabe sin opgave på lånecomputeren med hjælp fra de udleverede billeder fra Exam Monitor, eller udvælge de billeder, som vedkommende ønsker sendt til bedømmelse, og på den måde genskabe en opgave (i de tilfælde, hvor eksamen er meget fremskreden). I begge tilfælde bliver moduladministrator og eksamensansvarlig enige om en evt. tidsforlængelse.
  • MCQ eksamen
    Den studerende kan fortsætte sin besvarelse på en lånecomputer, og moduladministra-tor bliver enig med eksamensansvarlig om en evt. tidsforlængelse

Support

Spørgsmål til eksamensform, tilladte hjælpemidler, praktiske spørgsmål om eksamensdagen mv. 

Se studyguide/fagbeskrivelse samt e-learn. Kan du ikke finde svar der, kan du henvende dig til din modulsekretær.

Spørgsmål til download eller brug af programmer

Henvend dig til Studenterservice på Campusvej 55 eller Servicedesk i Winsløwsparken 15, 1. sal.

Telefonnummer til IT-service: 6550 2990

Andre typer spørgsmål

Henvend dig til fakultetets postkasse for digitale eksamener - digitaleksamen@health.sdu.dk