Skip to main content

Partneruniversiteter

Som medicinstuderende har du mulighed for at tage forskellige steder hen på forskellige tidspunkter.

Du kan tage på semesterudveksling til Bergen eller Tromsø på 10. semester, hvor en række fagelementer er forhåndsgodkendt. Du kan planlægge 6 af 14 ugers obligatorisk klinikophold i udlandet. Endelig kan du læse den Internationale Profil på 11. semester på 1 af 2 spor: International Clinic (klinikophold i 6 uger på 10 ECTS) eller Study Abroad (valgfag på 15 ECTS).

Her er et udpluk af udvekslingspartnere, der tilbyder klinikophold og/eller valgfag. 

University of Bergen (UiB)

Som du selvfølgelig har læst her, er der gode muligheder for semesterudveksling på UiBs 9. semester, som er internationalt. MED9 som det hedder, er på 27 ECTS og består af gyn/obs, pædiatri, genetik samt børne- og ungdomspsykiatri. Du kan også ansøge om klinikophold hos Haukeland Universitetshospital via UiB, som er relevant hvis du planlægger obligatorisk klinik i udlandet eller hvis du er på International Profil og vil i klinik. Antallet af klinikpladser er begrænset og afhænger af kapacitet. Vil du læse valgfag på International Profil har UiB et fantastisk stort og godt fagudbud på dansk og norsk til udvekslingsstuderende.

Læs om 9. semester, klinikophold og norsk fagudbud her.

Søg i hele UiBs fagkatalog her. Filtrer på Faculty of Medicine for at få vist relevante fag.


The Arctic University of Norway (UiT)

Som du selvfølgelig har læst her, er der gode muligheder for semesterudveksling på UiTs internationale efterårssemester, som omfatter gyn/obs, pædiatri, medical genetics og global health. Du kan også ansøge om klinikophold, som er relevant hvis du planlægger obligatorisk klinik i udlandet eller hvis du er på International Profil og vil i klinik. Antallet af klinikpladser er 10-15 studerende pr. semester. Vil du læse valgfag på International Profil har UiT et godt fagudbud på dansk og norsk til udvekslingsstuderende.

Læs mere her om det internationale semester, klinikophold og fagudbud for udvekslingsstuderende.

Find relevante oplysninger om ansøgning til UiT her


University of Oslo
Ligesom UiT og UiB har UiO også et internationalt semester på kandidatuddannelsen i medicin. Det hedder MED56 og omfatter gyn/obs, pædiatri og global health. Enkeltstående klinikophold er ikke muligt. Vil du læse valgfag på International Profil har UiO et kursusudbud på deres Summer School, bl.a. International Community Health: Accessibility, Equity and Human Rights samt en række fag på engelsk, bl.a. Health Management and Health Economics samt kurser inden for medicin og ernæring. Læs mere her.
Ghent University

Ghent ligger i Østflanderen i det nordlige Belgien. Al teoretisk undervisning på medicinuddannelsen foregår på hollandsk. Derfor ansøger de fleste udvekslingsstuderende om klinikophold, hvorfor et ophold på Ghent er oplagt hvis du planlægger obligatorisk klinik i udlandet eller hvis du er på International Profil og vil i klinik. Vil du læse valgfag på International Profil har Ghent engelsk fagudbud inden for sport, så hvis sportsmedicin har interesse, bør du undersøge valgfagene.

Læs mere om klinikophold her.

Se fagudbud på Faculty of Medicine and Health Sciences her


American University in Cairo

AUC er en amerikansk-akkrediteret institution beliggende i Cairo. Universitetet er primært relevant for medicinstuderende på International Profil der vil læse valgfag, da der er et godt fagudbud inden for global sundhed, fx Environmental & Occupational Health, Principles and Methods of Applied Infectious Disease Epidemiology, Health Effects of Environmental Agents.

Søg i fagudbuddet og filtrer på Global Public Health.


University of Ostrava

Beliggende i den østlige del af Tjekkiet, tæt på grænsen til Slovakiet og Polen. Du kan ansøge om klinikophold hos Ostrava, som er relevant hvis du planlægger obligatorisk klinik i udlandet eller hvis du er på International Profil og vil i klinik. Vil du læse valgfag på International Profil har universitetet et godt fagudbud på engelsk til udvekslingsstuderende.

Find klinikophold og fagudbud her ved at filtrere på Faculty of Medicine og vælg Master.


Medical University of Warsaw

Medical University of Warsaw udbyder klinikophold og valgfag. Derfor er et ophold på universitetet relevant hvis du planlægger obligatorisk klinik i udlandet, eller hvis du er på International Profil og vil i klinik eller læse valgfag.

Se fagudbud her ved at åbne course catalogue.

Information til udvekslingsstuderende er her.


Hanoi Medical University (HMU)
Fakultetet har indgået en aftale med Hanoi Medical University om klinikophold for studerende på International Profil. Aftalen inkluderer klinikophold på Hanoi Medical University’s Hospital, Bach Mai Hospital og Saint Paul Hospital. Hanoi Medical University’s Hospital udbyder Plastic surgery, Emergency medicine, Ear-nose-throat, Operating theatre og Oncology. Bach Mai Hospital udbyder Obstetrics og Saint Paul Hospital udbyder ophold på Traditional medicine og Surgery. Partneren kræver minimum to studerende pr. afdeling. Klinikophold pr. afdeling kan have en varighed på 1 til 2 uger. I ansøgningen skal man oplyse de afdelinger, man ønsker at komme i klinik hos og fordeling fx 2/2/2.
Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo)
KCMUCo ligger i byen Moshi i den nordlige del af Tanzania. Fakultetet har indgået en aftale med KCMUCo om klinikophold for studerende på International Profil. I ansøgningen skal man oplyse de afdelinger, man ønsker at komme i klinik hos og fordeling. Ift. fordeling anbefales det, at man enten ønsker 2/2/2 eller 3/3.
Karolinska Institutet

Hos KI i Stockholm kan du ansøge om klinikophold, som er relevant hvis du planlægger obligatorisk klinik i udlandet eller hvis du er på International Profil og vil i klinik. Vil du læse valgfag på International Profil har universitetet et godt fagudbud på engelsk og/eller svensk til udvekslingsstuderende.

Læs mere her og her.


Lund University

På Universitetet i Lund kan du ansøge om klinikophold, som er relevant hvis du planlægger obligatorisk klinik i udlandet eller hvis du er på International Profil og vil i klinik.

Læs mere her og her.


University of Gothenburg

Medicinuddannelsen på University of Gothenburg er hjemhørende under Sahlgrenska Academy. Du kan ansøge om klinikophold, som er relevant hvis du planlægger obligatorisk klinik i udlandet eller hvis du er på International Profil og vil i klinik. Vil du læse valgfag på International Profil er der også relevant fagudbud på engelsk og/eller svensk til udvekslingsstuderende. Få vist fagudbuddet ved at filtrere på Medicine og Global Health.

Læs mere her og her.


Linköping University

På Linköping University kan du ansøge om klinikophold, som er relevant hvis du planlægger obligatorisk klinik i udlandet eller hvis du er på International Profil og vil i klinik. Der er enkelte muligheder ift. valgfag. Fagudbuddet på engelsk er begrænset, men lidt større på svensk.

Læs mere her og her.

Uppsala University

I Uppsala har du mulighed for at læse valgfag på International Profil på engelsk og/eller svensk for udvekslingsstuderende. Du kan også ansøge om klinikophold, som er relevant hvis du planlægger obligatorisk klinik i udlandet eller hvis du er på International Profil og vil i klinik.

Læs mere her og klik her for at få vist fagudbuddet (vælg Medical Science under Subject).


University of Eastern Finland

Hos UEF kan du ansøge om klinikophold, som er relevant hvis du planlægger obligatorisk klinik i udlandet eller hvis du er på International Profil og vil i klinik. Klinikophold tilbydes primært inden for Internal Medicine and Surgery. Vil du læse valgfag på International Profil er der også relevant fagudbud til udvekslingsstuderende, om efteråret fx Infectious Diseases, Clinical Neurology og Neurosurgery. Om foråret fx Ophthalmology, Oncology og Radiology. Det kræves, at man på forhånd har gennemført det teoretiske kursus inden for det ønskede klinikområde.

Se fagudbud og afdelinger du kan komme i klinik hos her og læs om udveksling på UEF her.


University of Turku

University of Turku foretrækker semesterudveksling, da universitetet ikke kan tilbyde kortsigtede boligtilbud. Ikke desto mindre er det muligt at ansøge om klinikophold, som er relevant hvis du planlægger obligatorisk klinik i udlandet eller hvis du er på International Profil og vil i klinik. Vil du læse valgfag på International Profil er der også relevant fagudbud til udvekslingsstuderende. Det kræves, at man på forhånd har gennemført det teoretiske kursus inden for det ønskede klinikområde.

Læs mere her og her.


University of Oulu

I Oulu kan du søge om at komme på klinikophold, som er relevant hvis du planlægger obligatorisk klinik i udlandet eller hvis du er på International Profil og vil i klinik. Om efteråret er der bl.a. mulighed for klinikophold inden for Internal medicine, Respiratory medicine, Oncology and Radiotherapy. Om foråret Neurosurgery. Vil du læse valgfag på International Profil er der også relevant fagudbud til udvekslingsstuderende. Om efteråret er det bl.a. Biomedical Engineering Research Methods and Seminar Introduction to Artificial Intelligence for Medical Imaging samt Basics in eHealth (forår og efterår). Om foråret Introduction to Biomedical Imaging Methods.

Læs mere her (Find Faculty of Medicine > vælg sprog (EN) > klik på Courses) og her.