Skip to main content

Optaget pr. 1. februar 2017 eller før

Hvis du er optaget på kandidatuddannelsen pr. 1. februar 2017 eller før, skal du være opmærksom på, hvornår du har sidste mulighed for at gå til eksamen/reeksamen.

Kandidatuddannelsen i Medicin udbydes pr. 1. september 2017 i en ny form. Som studerende på kandidatuddannelsen i Medicin, optaget pr. 1. februar 2017 eller før, skal du derfor være opmærksom på denne plan for færdiggørelse af din uddannelse.

Planen skitserer, hvornår du kan deltage i ordinær eksamen og reeksamen ved fag på 1.-6. semester, og du bør være særligt opmærksom på, hvornår eksamenerne udbydes for sidste gang (3. udbud). Der udbydes kun undervisning i overensstemmelse med et normeret studieforløb, som optakt til udbuddet af det første ordinære prøveforsøg.

Uforudsete hindringer
Denne plan er gældende for alle studerende på uddannelsen, der har et almindeligt studieforløb. Du skal være opmærksom på, at hvis du afviger fra det anbefalede studieforløb, kan det medføre begrænsninger i forhold til 3 prøvemuligheder i hvert fagelement.

Støder du undervejs i studiet ind i forhindringer, der gør, at du ikke kan følge studiet inden for disse rammer, bedes du straks tage kontakt til de faglige vejledere, så dine muligheder kan undersøges.