Skip to main content

Information om LKF

Lidt historie
Laboratoriet for Kliniske Færdigheder (LKF) blev grundlagt i 1998 med 8 studenterinstruktorer
og 5 undervisningstemaer.

Siden har LKF ekspanderet, og der er nu ansat to eksterne kliniske lektorer, en uddannelseskonsulent og en uddannelsessekretær til den daglige drift. Derudover er der ansat omkring 15 studenterinstruktorer.
Som navnet antyder, er der tale om undervisning i praktiske færdigheder, som supplement til den kliniske undervisning på klinisk biomekanik- og medicinstudiet.

Arbejde i LKF
LKF ansætter studenterinstruktorer efter behov. Ledige stillinger slås op på SDU´s
hjemmeside samt i Sund&Hed. LKF modtager ikke uopfordrede ansøgninger.
Man kan søge en ledig stilling, hvis man er indskrevet som studerende ved SDU og har
bestået Mini OSCE eksamen.

Færdighedstræninger
LKF tilbyder følgende skemalagte færdighedstræninger på kandidatdelen af medicinstudiet

K1:

 • Almen radiologi 1
 • EKG-diagnostik
 • Oto- Rhino- Laryngologisk undersøgelse 1, 2 og 3

K2:      

 • Almen radiologi 2
 • Ortopædkirurgisk undersøgelse 1 og 2
 • Ortopædkirurgiske procedurer
 • Neurologisk undersøgelse
 • Lumbalpunktur

K3:       

 • Almen klinikforberedelse

K8:

 • Obstetrisk undersøgelse og fødselshjælp
 • Pædiatrisk undersøgelse 1 og 2
 • Gynækologisk undersøgelse og prøvetagning

K9:

 • Oftalmologisk undersøgelse

K10:

 • Avanceret genoplivning
 • Ultralyd

 Se desuden under Tilbud om supplerende færdighedstræning