Skip to main content

Færdighedstræning

Velkommen til Laboratorium for Kliniske Færdigheder

Laboratorium for Kliniske Færdigheder (LKF) ligger i Klinikbygningen på Odense Universitetshospital.

Færdighedstræningen er en selvstændig undervisningsaktivitet på både bachelor- og kandidatdelen, hvor biomekanik- og medicinstuderende kan tilegne sig en række praktiske kliniske færdigheder til gavn under studietiden og det fremtidige virke.

Herudover udbydes der supplerende færdighedstræning i emner, der matcher flere af de skemalagte emner på studiet. Der afholdes desuden  Åbent laboratorium. hvor det er muligt at øve netop de færdigheder, der er behov for.

Læs mere under menupunktet Tilbud om supplerende færdighedstræning

Vel mødt!