Skip to main content

Professionssporet

Professionssporet i uddannelsen i medicin

Bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin er udviklet på basis af en model bestående af tre spor, som løber parallelt uddannelserne igennem; et spor bestående af biomedicin og klinisk medicin, et professionsspor og et akademikerspor.

Professionssporet - organisation


Professionssporet omfatter

  • Klinikophold 
  • Færdighedstræning 
  • Kommunikationsundervisning

Professionssporet skal sikre, at de studerende har grundlæggende kliniske kompetencer til at modtage, udrede og stille behandlingsforslag for patienter med almindelig forekommende sygdomme og/eller livstruende tilstande.