Skip to main content

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskemaer

Læs nedenstående inden du udfylder din ansøgningsblanket på  https://studyboard.sdu.dk/

Ansøgninger, der ikke fremsendes via ansøgningslinket, vil ikke blive behandlet. Ansøgning + alle bilag (kriterier for bilag er beskrevet i de enkelte blanketter) skal sendes i en samlet pdf-fil og være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Studienævnet vil bekræfte modtagelsen af din ansøgning.

Afgørelsen
Afgørelsen på din ansøgning vil blive sendt til dig på din SDU mailadresse senest 14 dage efter afholdelse af studienævnsmødet. Der gives ikke mundtlige afgørelser. Hvis du begrunder din ansøgning med sygdom, skal dokumentationen indeholde følgende oplysninger:

  1. En diagnose, hvis muligt
  2. En kort beskrivelse af evt. behandlingsforløb
  3. Tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperioden og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Det er vigtigt, at lægen oplyser, om du har været tilset i perioden inden datoen for lægeerklæringens udarbejdelse.
  4. En beskrivelse af, hvordan sygdommen har påvirket/påvirker dine muligheder at studere i de semestre, som er relevante for din dispensationsansøgning.

 

Mangelfuld ansøgning

En ansøgning er mangelfuld, såfremt den ikke sendes i PDF-format i ét samlet dokument, ikke indeholder eksamensudskrift inkl. alle forsøg på dansk og ikke er dokumenteret i det omfang, det er muligt.

Overvejer du at ansøge om merit er det en god idé at opsøge de faglige vejledere samt at orientere dig i meritvejledningen.pdf