Skip to main content

Praktisk information om HTI

Innovation gennemgår typisk 3 faser. Først identificeres et problem eller udækket behov. Der opstår en ide til, hvordan det kan løses, og så skal ideen udvikles til en produkt. Det kaldes The Fuzzy Front-end, New Product Development (NPD) og til sidst kommercialisering.
De bedste og mest overbevisende projekter får endda muligheden for at fortsætte deres udviklingsproces efter HealthTech Innovator programmet er slut.

Du vil også få mulighed for at udvide dit netværk. Du vil komme til at arbejde tværfagligt – en kompetence som efterspørges på arbejdsmarkedet.

Hvem kan deltage?

HealthTech Innovator fokuserer på innovation inden for sundhedssystemet. Derfor inviterer vi primært studerende fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet på SDU til at deltage.

Programmet er primært rettet mod studerende på på 5.- 6. semester på bachelorniveau, og studerende på 1. - 2. semester på kandidatniveau.

Foreløbigt program

  • Lørdag den 1. februar fra 09.30 til 15.00
  • Mandag den 17. Februar fra 16.00 - 21.00 - Get together aktivitet

Mellemfase I: Her arbejder I selvstændigt med følgende: Research i det udleverede materiale og yderligere materiale, I selv har fundet. Udvikling af eget Netværkskort og Kompetence Trekant. Besøg på en velfærdsinstitution (som defineret af os, eller et sted I selv laver en aftale med). Klargøring af poster præsentation til lørdag den 24. februar.

  • Lørdag den 7. marts fra 09.00 til 16.00
  • Mandag den 16. Marts - arbejdsaften i grupperne i Cortex Lab fra 16.00 - 19.00

Mellemfase II: Individuel research på de problemstillinger I finder interessante

  • Lørdag den 28. marts fra 09.00 til 16.00

Mellemfase III: I arbejder i jeres grupper med videreudvikling af jeres projekt

  • Lørdag den 18. april fra 09.00 til 16.00
  • Før søndag den 26. april kl. 23.59: Hver gruppe der ønsker at deltage i Final Event den 30. april har indsendt deres gruppes 3-pager.
  • Torsdag 30. april fra 14 - 18

Læs hele det foreløbig program