Skip to main content

Undervisningsevalueringer og handleplaner

1. studieår

Forår 2017

K1 - Hjerte- og karsygdomme
Undervisningsevaluering| handleplan

K2 - Sygdomme i respirationsvejene
Undervisningsevaluering| handleplan

K3 - Sygdomme i bevægeapparatet
Undervisningsevaluering| handleplan

K3 - Kommunikation I (1. delperiode)
Undervisning-/praktikevaluering | handleplan 

K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer
Undervisningsevaluering| handleplan

Efterår 2017

K1 - Hjerte, luftveje, ØNH, den kroniske patient
Undervisningsevaluering| handleplan

K2 - Bevægeapparatet og bloddannende organer
Undervisningsevaluering| handleplan 

K3 - Kommunikation I (1. delperiode)
Undervisning-/praktikevaluering | handleplan

Forår 2018

K1 - Hjerte, luftveje, ØNH, den kroniske patient
Undervisningevaluering | handleplan

K2 - Bevægeapparatet og bloddannende organer
Undervisningsevaluering | handleplan

K1-K2 - Færdighedstræning
Undervisningsevaluering | handleplan

K3 - Fordøjelseskanalen, ernæring og metabolisme
Undervisningsevaluering | handleplan

K4 - Kommunikation I
Undervisningsevaluering | handleplan

K4 - Evidensbaseret medicin I
Undervisningsevaluering | handleplan

Efterår 2018

K1 - Hjerte, luftveje, ØNH, den kroniske patient
Undervisningevaluering | handleplan

K2 - Bevægeapparatet og bloddannende organer
Undervisningsevaluering | handleplan

K3 - Fordøjelseskanalen, ernæring og metabolisme
Undervisningsevaluering | handleplan

K3-4 - Kommunikation I (1. og 2. delperiode)
Undervisning-/praktikevaluering | handleplan 

K4 - Evidensbaseret medicin I
Undervisningsevaluering | handleplan

Forår 2019

K1 - Hjerte, luftveje, ØNH, den kroniske patient
Undervisningevaluering | handleplan

K2 - Bevægeapparatet og bloddannende organer
Undervisningsevaluering | handleplan

K3 - Fordøjelseskanalen, ernæring og metabolisme
Undervisningsevaluering | handleplan

2. studieår

Forår 2017

K5 - Sygdomme i fordøjelseskanalen
Undervisningsevaluering | handleplan

K7 - Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser
Undervisningsevaluering | handleplan

 K8 - Kommunikation II (2. periode)
Undervisningsevaluering | handleplan
Efterår 2017

K5 - Sygedomme i fordøjelseskanalen
Undervisningsevaluering| handleplan

K6 - Ernæring og metabolisme
Undervisningsevaluering| handleplan

K7 - Voksenpsykiatri
Undervisningsevaluering | handleplan

K8 - Mor og Barn
Undervisningsevaluering | handleplan

Forår 2018

K6 - Kommunikation II informationssamtalen
Undervisning-/praktikevaluering | handleplan

K8 - Mor og barn
Undervisningsevaluering | handleplan

Efterår 2018

K5 - Nervesystem, somatiske og psykiske sygdomme
Undervisningsevaluering | handleplan 

K6 - Retsmedicin, nyrer og urinveje og kræft
Undervisningsevaluering | handleplan 

K8 - Kommunikation 2
Undervisningsevaluering | handleplan

 

Forår 2019

K5 - Nervesystem, patientinddragelse og sundhedsteknologi
Undervisningsevaluering | handleplan

K6 - Retsmedicin, nyrer og urinveje og kræft
Undervisningsevaluering | handleplan 

K8 - Kommunikation II (2. periode)
Undervisningsevaluering | handleplan

3. studieår

Forår 2017

K9 - Kvindesygdomme og reproduktion
Undervisningsevaluering | handleplan

K10 - Sygdomme i nyre- og urinveje
Undervisningevaluering | handleplan

K11 - Sygdomme i nervesystemet og sensoriske organer
Undervisningsevaluering | handleplan

K14 - Kliniske kurser
Undervisningsevalueringer | handleplaner

Efterår 2017

K9 - Kvindesygdomme og reproduktion
Undervisningsevaluering| handleplan

K10 - Sygdomme i nyre- og urinveje
Undervisningsevaluering| handleplan

K11 - Sygdomme i nervesystemet og sensoriske organer
Undervisningsevaluering | handleplan

K12 - Sygdomme i huden
Undervisningsevaluering | handleplan

K13 - Lægen, loven og samfundet
Undervisningsevaluering | handleplan

K14 - OSCE-forberedende kurser
Undervisningsevaluering | handleplan

Forår 2018

K9 - Kvindesygdomme og reproduktion
Undervisningsevaluering | handleplan

K10 - Sygdomme i nyre og urinveje
Undervisningsevaluering | handleplan

K11 - Sygdomme i nervesystemet og sensoriske organer
Undervisningsevaluering | handleplan

K12 - Sygdomme i huden
Undervisningsevaluering | handleplan

K13 - Lægen, loven og samfundet
Undervisningsevaluering | handleplan

OSCE-forbedrende kurser
Undervisningsevaluering | handleplan

 

Efterår 2018

K11 - Sygdomme i nervesystemet og sensoriske organer
Undervisningsevaluering | handleplan

K12 - Sygdomme i huden
Undervisningsevaluering | handleplan

K13 - Lægen, loven og samfundet
Undervisningsevaluering | handleplan

K14 - OSCE-forberedende kliniske kurser
Undervisning-/praktikevaluering | handleplan

Forår 2019

Forkskningsmetode og Evidensbaseret Medicin
Undervisningsevaluering | handleplan