Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Her finder du den gældende studieordning for din årgang.
Studieordningen opdateres løbende.

 

Gældende fra og med årgang 2007 - 2019
Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi, cand.scient.oecon.