Skip to main content

Forslag til Studieprogrammer

En fagsammensætning indenfor Finansiering kunne f.eks. bestå af følgende fagelementer: 

60 ECTS konstituerende fag 
· Advanced Corporate Finance (efterår) 
· MM802 Stokastiske differentialligninger I (efterår) 
· Asset Pricing (forår) 
· Derivatives and Risk Management (efterår) 
·Dynamic Corporate Finance and Investments (efterår)
· MM833 Beregningsmæssig prisfastsættelse af optioner (forår)
30 ECTS valgfag 
30 ECTS kandidatspeciale 


En fagsammensætning indenfor Operationsanalyse kunne f.eks. bestå af følgende fagelementer:

 60 ECTS konstituerende fag 
· Supply Chain Inventory and Production Planning (efterår) 
· DM867 Combinatorial optimization (efterår)
· DM204 Skedulering, skemalægning og ruteplanlægning (efterår)
· 5 ECTS valgfri (efterår)
· Strategic Issues in Supply Chain Management (forår)
· Supply Chain Links and Enterprise Resource Planning (forår) 
· DM 865 Heuristikker og approksimationsalgoritmer (forår)
30 ECTS valgfag 
30 ECTS kandidatspeciale


En fagsammensætning indenfor Statistik kunne f.eks. bestå af følgende fagelementer:

60 ECTS konstituerende fag 
- Microeconometrics 10 ECTS (efterår) 
- Applied Econometrics 10 ECTS (efterår)
- Topics in Econometrics 10 ECTS (efterår
- ST811 Multivariate Statistical Analysis 5 ECTS (forår)
- ST813 Statistical Modelling 10 ECTS (forår)
- ST816 Computational Statistics 10 ECTS (forår)
- ST8XX Insurance Statistics 5 ECTS (forår)
- ST803 Extreme Value Statistics 5 ECTS (forår) (The latter two will be offered in an alternating way
30 ECTS valgfag 
30 ECTS kandidatspeciale


Du kan også vælge et studieprogram indenfor f.eks. MakroøkonomiMikroøkonomi eller Regnskab
Her er ikke noget forslag til fagsammensætning, men kontakt en faglærer eller faglig vejleder.