Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2017 og forår 2018

Nedenfor kan du se forslag til studieprogrammer/fagsammensætninger.

Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

Her kan du se en samlet liste med links til 

Fag udbudt af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i Odense, efterår 2017.
(Bemærk: Listen indeholder alle typer fag og fagelementer på alle de samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser i Odense. Der vil derfor også være fag, der ikke umiddelbart er egnet for cand.scient.oecon.-studerende).

* Kandidatfag udbudt af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i efterårssemestret 2017.

* Fagbeskrivelser for fag udbudt af Det Naturvidenskabelige Fakultet

Samlet oversigt over kandidatfag udbudt af Studienævn for Økonomi

Generelle fagbeskrivelser
Kandidatspeciale, Matematik-Økonomi (cand.scient.oecon.)
Seminar in Economics and Mathematics- Economics (10 ECTS)
Project-oriented study (Traineeship 10 ECTS)
Project-oriented study (Traineeship 20 ECTS)

Vælger du at skrive Individual Project, skal du have dit emne godkendt af den faglærer, som efter aftale skal vejlede og bedømme din opgave. Aftalen skal tillige godkendes af den uddannelsesansvarlige. Du kan anvende denne emne- og vejlederaftale (pdf).


En fagsammensætning indenfor Finansiering kunne f.eks. bestå af følgende fagelementer: 

50 ECTS konstituerende fag 
· Advanced Corporate Finance (efterår) 
· MM802 Stokastiske differentialligninger I (efterår) 
· Asset Pricing (forår) 
· Derivatives and Risk Management (efterår) 
· MM833 Beregningsmæssig prisfastsættelse af optioner (forår) 
40 ECTS valgfag 
30 ECTS kandidatspeciale 


En fagsammensætning indenfor Operationsanalyse kunne f.eks. bestå af følgende fagelementer:

60 ECTS konstituerende fag 
· Enterprise Resource Planning / ERP-systemer (efterår) 
· Supply Chain Inventory and Production Planning (efterår) 
· DM811 Heuristikker og lokalsøgningsalgoritmer for kombinatorisk optimering (efterår) 
· DM812 Metaheuristikker (efterår)
· Strategic Issues in Supply Chain Management (forår)
· Supply Chain Links and Enterprise Resource Planning (forår) 
· DM204 Skedulering, skemalægning og ruteplanlægning (forår)
30 ECTS valgfag 
30 ECTS kandidatspeciale


En fagsammensætning indenfor Statistik kunne f.eks. bestå af følgende fagelementer:

60 ECTS konstituerende fag 
    - Time Series Econometrics with Applications in Macro and Finance (udbydes pt ikke)  
    - Microeconometrics (efterår) 
    - ST811 Multivariate Statistical Analysis 5 ECTS (spring)
    - ST813 Statistical Modelling 10 ECTS (spring)
    - ST816 Computational Statistics 10 ECTS (spring)
    - ST812 Order Statistics 5 ECTS (spring)
    - ST803 Extreme Value Statistics 5 ECTS (spring) (The latter two will be offered in an alternating way, so each of these course runs only once in a two year period.)
    - 10 ECTS valgfrit blandt særligt udbudte konstituerende fag (kontakt en faglærer)  
    - 30 ECTS valgfag 
    - 30 ECTS kandidatspeciale


Du kan også vælge et studieprogram indenfor f.eks. MakroøkonomiMikroøkonomi eller Regnskab
Her er ikke noget forslag til fagsammensætning, men kontakt en faglærer eller faglig vejleder.