Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Din kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS, hvilket svarer til 2 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor du følger 30 ECTS hvert semester.

Uddannelsen er sammensat af 60 ECTS konstituerende fag, 30 ECTS valgfag samt 30 ECTS speciale. 

40 ECTS af en kandidatuddannelse skal være bedømt med ekstern censur. Specialet er altid eksternt bedømt, så derfor skal der vælges yderligere mindst 10 ECTS fag med ekstern censur. Samtidigt må kun 40 ECTS af uddannelsens fag være bedømt bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt. 

De konstituerende fag samt specialet skal udgøre en fagligt og metodisk sammenhængende helhed, der sikrer, at kandidaten har kompetencer til varetagelse af højt specialiserede jobfunktioner indenfor det økonomiske område og selvstændigt kan anvende de relevante matematiske og datalogiske værktøjer.

Valgfagene kan vælges mere frit blandt de udbudte fag på de samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser og/eller fag udbudt af Institut for Matematik og Datalogi. Valgfag skal altid godkendes af faglæreren.

Det anbefales, at du så tidligt som muligt tager kontakt til en faglærer og i samarbejde med faglæreren udarbejder et planlagt studieprogram (pdf).

Studieprogrammet specificerer de konstituerende fag og de planlagte valgfag. Senest ved uddannelsens påbegyndelse (1. september/1. februar) skal du have godkendt dit studieprogram. Studieprogrammet skal godkendes af faglæreren, den uddannelsesansvarlige og af Studienævn for Markeds- og ledelses antropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Management (SNMEME).  

Studieprogrammet kan ændres efter ansøgning til Studienævn for Markeds- og ledelses antropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Management (SNMEME).  

På denne side kan du finde forslag til studieprogrammer