Skip to main content

Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

Viden og forståelse

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi giver dig viden baseret på international forskning af højeste kvalitet. Som uddannet kandidat i Matematik-økonomi kan du forstå og reflektere over denne viden på et videnskabeligt grundlag samt identificere relevante videnskabelige problemstillinger.

Efter endt uddannelse kan du således:

 • definere, afgrænse, analysere og løse økonomiske problemstillinger ved hjælp af videnskabelige metoder med specielt fokus på anvendelse af matematiske, statistiske og datalogiske metoder
 • arbejde systematisk og målrettet såvel selvstændigt som i samarbejde med andre
 • benytte dit faglige og metodiske overblik til selvstændigt at kunne fortsætte din kompetenceudvikling og specialisere dig yderligere
 • sætte dig ind i et givet erhvervsøkonomisk emne, herunder selvstændigt lokalisere, anvende og reflektere over litteratur, der er relevant i den konkrete sammenhæng

Færdigheder

Du bliver, som kandidat inden for det matematisk-økonomiske område, i stand til at varetage økonomiske erhvervsfunktioner med dyb forståelse for matematik og statistik samt deres anvendelse i økonomisk teori, idet at du uddannes til at løse teoretiske såvel som praktiske økonomiske problemstillinger, på grundlag af et kendskab til udvalgte erhvervsøkonomiske områders teorier og metoder.

Du kan, som uddannet matematik-økonomisk kandidat:

 • anvende videnskabelige metoder og teorier, specielt med fokus på matematik, statistik og datalogi til at lave selvstændige og kritiske analyser af virksomhedens/organisationens problemstillinger
 • udnytte en faglig baggrund indenfor analyse og algebra, bl.a. med henblik på anvendelser i optimeringsteori
 • udnytte en faglig baggrund indenfor statistiske metoder og sandsynlighedsteori med henblik på anvendelser i økonomiske problemstillinger
 • udnytte en faglig baggrund indenfor programmering, datastrukturer, algoritmekonstruktion og kompleksitetsteori med henblik på udnyttelse af edb ved løsning af økonomiske problemstillinger
 • foretage et selvstændigt valg af metode til at analysere og løse en given problemstilling
 • benytte specialistindsigt i teoriernes baggrund og anvendelse, deres anvendeligheder og svagheder
 • indgå i forskningsbaseret arbejde
 • anvende erhvervsøkonomiske grundbegreber præcist og konsekvent

Kompetencer

Som kandidat i matematik-økonomi kan du:

 • styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre, fagligt og tværfagligt samarbejde
 • påtage dig et professionelt ansvar
 • selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering
 • udføre selvstændige og kritiske analyser af komplicerede problemstillinger i økonomisk teori og praksis, samt komme med forslag til løsning af disse, understøttet af studiefagenes videnskabelige metoder og teorier
 • selvstændigt udvide og uddybe din viden indenfor studiets fagområder
 • indgå i ledelsesfunktioner i virksomheder