Skip to main content

Læsesalslån

Sjældne og kostbare værker m.m. samt specialer kan ikke hjemlånes, men kan kun benyttes i bibliotekets læsesale.
Hvis man som låner er udelukket fra hjemlån på grund af manglende aflevering og/eller betaling, bliver man også henvist til at benytte materialer i bibliotekets læsesale.

Specielt i Odense:

I Odense er den overvågede læsesal, kaldet Forskningslæsesalen, åben mandag – fredag kl. 10-14. Du får adgang ved at henvende dig ved hovedskranken, eller på tlf. 6550 2611. Specialer og materialer fra boksene kan kun tilgås i Forskningslæsesalens åbningstid – eller eventuelt efter særlig skriftlig aftale med biblioteket. Der skal altid være en biblioteksansat til stede ved benyttelse af boksmaterialer.
Du finder Forskningslæsesalen i stueetagen, til venstre for bibliotekets hovedindgang.

Ph.d.-studerende kan desuden søge universitetsbiblioteket om 24/7 login til Forskningslæsesalen via deres medarbejderkort. Bemærk at dette login alene giver døgnadgang til litteraturen på læsesalens reoler.
Ansøgning om 24/7-adgang sendes til: SpecialCollections@bib.sdu.dk
Forskningslæsesalen er lukket de dage, hvor der ikke er betjening på biblioteket, se Dit bibliotek - Odense.

 

Sidst opdateret: 23.02.2023