Speciale

Specialet kun udarbejdes i to fastsatte periode om året:

- efteråret: fra 1. juli til 2. januar (eller første hverdage efter disse datoer)
- foråret: fra 1. december til 1. juni (eller første hverdag efter disse datoer) 

Studievejledning for specialestuderende (.pdf) 

Link til studyguide for speciale (.pdf)

Udvidelse af speciale til 45 ECTS

Kandidatspecialet kan i enkelte og særlige tilfælde udvides op til 45 ECTS, hvor de yderligere ECTS trækkes fra puljen af valgfrie valgfag.
En udvidelse af specialet skal godkendes af studienævnet, og i Studievejledning vedr. specialeskrivning kan du læse mere om, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.

Bemærk at der er særlige frister for at søge om udvidelse af specialet: 
For studerende der ønsker at skrive et udvidet speciale med start på 2. kvarter og aflevering 1. juni, er ansøgningsfristen 15. april.
For studerende der ønsker at skrive et udvidet speciale med start på 4. kvarter og aflevering 2. januar, er ansøgningsfristen 15. oktober.